Legea prin care se suspendă executările silite în perioada stării de urgență și de alertă, până la data de 1 septembrie, este neconstituțională, anunţă Curtea Constituţională a României. 

CCR a admis obiecția de neconstituționalitate a dispozițiilor articolului unic pct.3 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale, obiecție formulată de Guvernul României.

” În urma deliberărilor, Curtea Constituțională, cu unanimitate de voturi, a admis obiecția de neconstituționalitate şi a constatat că dispoziţiile articolului unic pct.3 [cu referire la art.XVIII] din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020 privind unele măsuri financiar-fiscale sunt neconstituţionale„, se arată în comunicatul de presă de pe site-ul instituţiei.

Punctul 3 din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.48/2020  prevede ca după articolul XVII să se introducă un nou articol, art. XVIII, cu următorul cuprins:

„Art. XVIII. – Se suspendă măsurile de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele civile și comerciale declanșate după instituirea stării de urgență pe teritoriul României. Nu se declanșează măsuri de executare silită în materie civilă prin poprire pentru creanțele comerciale și civile pe toată perioada stării de urgență, a stării de alertă până la data de 1 septembrie 2020. Măsurile dispuse anterior nu se aplică în cazul executărilor silite privind creanțele civile sau comerciale ce au drept titlu hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală pentru soluționarea laturii civile a cauzei. Măsurile de suspendare a executării silite a sumelor urmăribile sau disponibilităților bănești se
aplică de drept de către organele de executare și instituțiile bancare sau terți popriți, fără nicio altă formalitate.”

Decizia este definitivă şi general obligatorie şi se comunică Preşedintelui României, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului şi primului-ministru.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here