De dată relativ recentă în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 600/08.07.2020 a fost publicată Decizia CCR nr. 172/26.05.2020 și menţionăm faptul că, potrivit art.147 alin.4 din Constituţie, de la data publicării (în cazul de față de la data de 08.07.2020) decizia CCR  este general obligatorie şi are putere numai pentru viitor.

Menționăm faptul că, prin decizia mai sus-amintită, CCR, cu unanimitate de voturi, a respins excepția de neconstituționalitate și a constatat că dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate. .

Care este conținutul textului legal menționat de CCR în Decizia nr.  172/26.05.2020 ?

Art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010:  În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: […] l) punctaj lunar – numărul de puncte realizat de asigurat într-o lună, calculat prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Cum și-a motivat autorul -în esență- excepţia de neconstituţionalitate?

Autorul excepției de neconstituționalitate a considerat că aceste dispoziții de lege contravin prevederilor art. 16 din Constituție privind egalitatea în drepturi a cetățenilor.

În motivarea excepției de neconstituționalitate autorul acesteia a susținut, în esență, că dispozițiile de lege criticate, care stabilesc semnificația sintagmei „punctaj lunar”, încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Constituție, întrucât raportează calculul acestui element la câștigul salarial mediu brut, și nu la salariul minim pe economie.

A considerat că discriminarea este posibilă deoarece Casa Națională de Pensii Publice nu a omologat, conform art. 190 din Legea nr. 263/2010, aplicația informatică necesară pentru calcularea punctajului lunar.

Cum a motivat CCR -în esență- decizia sa?

Examinând excepția de neconstituționalitate, CCR a constatat că, în esență, criticile formulate de autorul acesteia vizează soluția legislativă potrivit căreia punctajul lunar se stabilește prin raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, la câștigul salarial mediu brut din luna respectivă, comunicat de Institutul Național de Statistică. Argumentele invocate de autorul excepției se referă la faptul că o soluție legislativă mai favorabilă ar fi fost aceea în care raportarea câștigului salarial brut lunar sau, după caz, a venitului lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, s-ar fi realizat la salariul minim pe economie, întrucât ar fi rezultat un punctaj lunar mai mare.

Față de aceste critici, CCR a reținut că, în jurisprudența sa, a statuat în mod constant că prevederile art. 47 alin. (2) din Constituție acordă în exclusivitate legiuitorului atribuția de astabili condițiile și criteriile de acordare a dreptului la pensie, inclusiv modalitățile de calcul al cuantumului acestui drept (a se vedea, în acest sens, Decizia nr. 736/24.10.2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4/04.01.2007).

Desigur, reglementând condițiile de acordare a pensiilor și modul de calcul al acestora, legiuitorul este ținut să respecte prevederile constituționale referitoare la egalitatea în drepturi a cetățenilor, care impun un tratament juridic identic pentru persoane aflate în situații identice (în acest sens este, spre exemplu, Decizia nr. 350/22.05.2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722/22.08.2018).

Examinând dispozițiile de lege criticate, CCR a constatat că acestea nu instituie nicio diferență de tratament juridic între persoanele al căror drept la pensie se acordă în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru toate acestea punctajul lunar stabilindu-se în funcție de aceleași elemente, respectiv câștigul salarial brut lunar sau, după caz, venitul lunar asigurat, care a constituit baza de calcul al contribuției de asigurări sociale, și câștigul salarial mediu brut, comunicat de Institutul Național de Statistică.

Cât privește susținerea autorului excepției potrivit căreia pretinsele discriminări generate de dispozițiile art. 3 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 263/2010 sunt posibile deoarece Casa Națională de Pensii Publice nu a omologat, conform art. 190 din Legea nr. 263/2010, aplicația informatică necesară pentru calcularea punctajului lunar, CCR a considerat că acestea nu constituie veritabile critici de neconstituționalitate, referindu-se la modul de aplicare a legii de către autorități, și nu la conținutul normei de lege criticate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here