Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, în perioada 13 – 24 iulie are loc înscrierea candidaţilor la a doua sesiune a Bacalaureatului, inclusiv a candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe.

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a anunţat că documentele-tip de înscriere pot fi depuse atât la secretariatele unităţilor de învăţământ sau centre de examen cât şi online sau prin poştă.

„Echivalarea şi recunoaşterea competenţelor lingvistice şi digitale se pot realiza în zilele de 28 şi 31 august, respectiv 1 septembrie. În acest sens, comisiile de Bacalaureat din unităţile de învăţământ liceal vor calcula mediile candidaţilor şi vor asigura echivalarea/recunoaşterea nivelurilor de competenţă, la probele de profil din cadrul examenului naţional de Bacalaureat (2020), potrivit metodologiei specifice”, precizează MEC.

A doua sesiune a examenului naţional de Bacalaureat se va desfăşura în perioada 24 august – 5 septembrie. Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel:

24 august – proba la Limba şi literatura română – E.a);

25 august – proba obligatorie a profilului – E.c);

26 august – proba la alegere a profilului şi specializării – E.d);

27 august – Limba şi literatura maternă – proba E.b).

Rezultatele elevilor vor fi publicate prin anonimizarea numelui şi a prenumelui, în conformitate cu prevederile specifice în vigoare.

Reprezentanţii MEC mai precizează că în acest an contestaţiile pot fi depuse atât în format fizic, cât şi electronic. În cel de-al doilea caz, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit electronic şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere. Pentru candidaţii minori, declaraţia-tip este semnată şi de către părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor (3 – 4 septembrie), vor fi comunicate sâmbătă, 5 septembrie.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here