Senatul va dezbate o innițiativă legislativă care își propune să îndrepte erorile făcute la calcularea pensiilor, din vina autorităților, astfel încât chiar dacă termenul de prescripție al recalculării sumelor a fost depășit, să se poată reface decizia de pensionare.

Proiectul pleacă de la o eroare recentă, cazul unei pensionare care timp de 16 ani a primit o pensie mai mică, și chiar dacă eroarea a fost descoperită recalcularea sumelor pe care trebuia să le primească s-a făcut doar pentru ultimii trei ani, atât cât prevede termenul general de prescripţie, şi nu pentru cei 16 ani de când primise decizia de pensionare pentru limită de vârstă.

“Pentru a evita pe viitor astfel de situaţii când, din cauza unor erori materiale apărute în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, prin această iniţiativă dorim să eliminăm condiţionarea faţă de termenul general de prescripţie, în aşa fel încât să nu mai conteze cât timp a curs de la data la care trebuia să intre în plată respectiva pensie şi până la constarea greşelii din dosarul de pensionare”, argumentează inițiatorii legii în expunerea de motive a proiectului.

Lege pentru completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

La art. 107, după alin. (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul cuprins:

„(21) în cazul în care, din cauza unei erori materiale intervenite în procesul administrativ de evaluare, prelucrare şi redactare a datelor în vederea emiterii deciziei de pensionare sau a datelor înscrise în aceasta ori în sistemul electronic de punere în plată a deciziei, prin derogare de la dispoziţiile alin.(2), termenul general de prescripţie nu se aplică pentru recuperarea de către beneficiarul dreptului la pensie a sumelor neplătite de către organul administrativ competent.”

Ca să fie pus în aplicare, proiectul trebuie votat și ulterior, în Camera Deputaților, forul decizional, Senatul fiind prima cameră sesizată.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here