În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din data de 2 iulie 2020 a fost publicată Legea nr. 102/2020  pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990.

Modificările aduse Legii nr. 31/1990 au ca scop eliminarea anumitor obligații și formalități necesare pentru înființarea unei societăți în România.

Modificările aduse prin Legea nr. 102/2020, care vor fi detaliate mai jos, vizează următoarele aspecte:

  • eliminarea interdicției cu privire la deținerea calității de asociat unic în mai multe societăți cu răspundere limitată de către o persoană fizică sau juridică;
  • eliminarea interdicției privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic de către o altă societate cu răspundere limitată cu asociat unic;
  • reducerea numărului de documente necesare pentru stabilirea sediului social;
  • eliminarea interdicției privind stabilirea mai multor sedii sociale la aceeași adresă;
  • eliminarea necesității obținerii avizului asociației de proprietari și al vecinilor pentru stabilirea sediului social într-un imobil având destinația de locuință în anumite condiții.

Eliminarea interdicțiilor privind înființarea unei societăți cu răspundere limitată cu asociat unic

Potrivit formei anterioare a Legii nr. 31/1990, o persoană fizică sau juridică nu putea deține calitatea de asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. De asemenea, se prevedea că o societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată cu asociat unic.

Prin Legea nr. 102/2020 a fost abrogat art. 14 din Legea nr. 31/1990, care conținea interdicțiile menționate mai sus, astfel încât, pentru viitor, se vor putea constitui societăți cu răspundere limitată în mod liber, indiferent de numărul asociaților.

Reducerea formalităților necesare pentru stabilirea sediului social

Până la adoptarea noii legislații, pentru înmatricularea unei societăți sau pentru schimbarea sediului social al acesteia, erau necesare următoarele documente:

  • documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social;
  • un certificat emis de organul fiscal competent, care certifică faptul că pentru imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil;
  • în cazul în care din certificatul emis potrivit lit. b) de mai sus rezultă că sunt deja înregistrate la organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași imobil cu destinație de sediu social, o declarație de nesuprapunere, în formă autentică;
  • avizul privind schimbarea destinației imobilelor cu regim de locuință, în cazul în care sediul social urmează a fi stabilit într-un condominiu.

Prin Legea nr. 102/2020 a fost suprimată cerința privind depunerea certificatului emis de organul fiscal competent și a declarației de nesuprapunere. În mod practic, în viitor va fi posibilă stabilirea mai multor sedii sociale la aceeași adresă.

De asemenea, conform Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor, în vederea stabilirii sediului social într-un imobil cu regim de locuință era necesar avizul scris al comitetului executiv al asociației de proprietari și al proprietarilor direct afectați cu care se învecina imobilul respectiv.

Acest aviz nu va mai fi necesar atunci când administratorul sau administratorii societății declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here