Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat astăzi, 8 iulie, decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 50/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, anunţă Administraţia prezidenţială.

Potrivit actului normativ, la determinarea sumelor cu care pot fi majorate cheltuielile de natură salarială pentru anul 2020, operatorii economici care aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014 cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt condiţionaţi de îmbunătăţirea/menţinerea rezultatului brut realizat în anul 2019, prevăzută la art.48 alin. (1), lit. a)-d) din Legea bugetului de stat nr.5/2020, cu modificările ulterioare.

De asemenea, legea prevee că se majorează sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru bugetele locale cu suma de 930.000 mii lei potrivit anexei nr. 5 din prezenta ordonanță de urgență, astfel:

a) 373.639 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;

b) 43.059 mii lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap și a drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și indemnizațiile lunare de la nivelul sectoarelor municipiului București;

c) 513.302 mii lei, pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor și sectoarelor municipiului București

Ministerul Finanțelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul și structura bugetului de stat pe anul 2020.

De asemenea, şeful statului a mai semnat alte două decrete şi anume decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2020 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, precum și pentru modificarea altor acte normative (PL-x 367/12.06.2020) și decretul pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (PL-x 154/23.04.2020), informează Administrația Prezidențială.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here