Pentru cei interesaţi de achiţionarea de titluri de stat destinate populaţiei, MFP a făcut public prospectul de emisiune, în vederea finanțării deficitului bugetar și refinanțării datoriei publice, în cadrul Proramului Tezaur, aferent lunii iulie 2020.

Ordinul nr. 2071/2020, de aprobare a Prospectului de emisiune, a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020.

Ministerul Finanțelor Publice anunță lansarea a patru emisiuni de titluri de stat destinate populației în cadrul Programului Tezaur, la toate subscrierea începând la 1 iulie şi urmând să se încheie la 31 iulie 2020.

Emisiune, maturitate, dobânzi

– Câteva caracteristici :

 • data de emisiune : 3 august 2020;
 • data scadenţei : 3 august 2021 (maturitate de 1 an), 3 augist 2022 (pe 2 ani), 3 august 2023 (pe 3 ani) şi 3 august 2024 (cu maturitate la 4 ani);
 • rata anuală a dobânzii este, în funcţie de fiecare categorie dupa perioada de maturitate de, respectiv 3,50%, 4,00%, 4,25% şi 4,75%.
 • valoarea minimă a unei subscrieri este de 1 leu, reprezentând prețul de emisiune al unui titlu de stat. Un investitor poate efectua una sau mai multe subscrieri în cadrul unei emisiuni.

Subscrierile se fac prin Poşta Română

– Subscrierile se fac prin intermediul subunităților poștale din rețeaua Companiei Naționale “Poșta Română” – S.A. pot fi realizate în fiecare zi din cuprinsul perioadei de subscriere, conform programului de lucru cu clienții, cu următoarele precizări privind încheierea perioadei de subscriere:

 • în mediul urban se încheie mai devreme cu o zi lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere;
 • în mediul rural se încheie mai devreme cu două zile lucrătoare decât ultima zi a perioadei de subscriere.

Drepturi pentru investitori

– Titlurile de stat sunt nominative, denominate în lei, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont, fiecare având o valoare nominală de 1 leu, și dau investitorilor drepturi egale.

– În cazul decesului, dreptul de proprietate asupra titlurilor de stat se transferă moștenitorilor, care prezintă documentele legale ce atestă calitatea de moștenitori.

– Investitorii au dreptul la:

 • rambursarea valorii nominale a titlurilor de stat la data scadenței corespunzătoare numărului de titluri de stat deținute;
 • plata dobânzii aferente titlurilor de stat la fiecare dată de plată a dobânzii corespunzătoare numărului de titluri de stat deținute.

Dobânda aferentă oricărui titlu de stat se plătește anual la data de plată a dobânzii, iar rambursarea valorii nominale se va efectua la data de plată a valorii nominale, conform graficului din Prospectul de emisiune.

Termenul de plată pentru valoarea nominală a titlurilor de stat este același cu cel pentru ultima plată de dobândă.

Fiscalitate

Veniturile realizate de persoanele fizice rezidente din subscrierea și deținerea titlurilor de stat NU sunt venituri impozabile, în conformitate cu prevederile art. 93 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

– Rata dobânzii curge de la data de emisiune inclusiv.

– Dobânda este calculată pe baza numărului efectiv de zile din perioada de dobândă relevantă și pe baza numărului de zile din anul respectiv, pe baza unui sistem de calcul detaliat în Prospectul de emisiune.

Condiţii pentru acceptarea subscrierii

Condițiile generale aplicabile investitorilor care subscriu în cadrul emisiunii sunt următoarele:

 • Titlurile de stat sunt oferite în România exclusiv persoanelor fizice rezidente, cu excepția persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani până la data închiderii perioadei de subscriere inclusiv.
 • Orice investitor care decide să subscrie titluri de stat în cadrul acestei emisiuni este obligat să cunoască și să respecte restricțiile și limitările aplicabile acestei emisiuni, așa cum sunt ele specificate în prezentul prospect și în legislația aplicabilă.
 • În luarea deciziei de a investi în titluri de stat, investitorilor li se recomandă să se bazeze pe propria evaluare a termenilor și condițiilor emisiunii, inclusiv a oricăror beneficii și riscuri aferente acesteia.

Accesare online

Prospectul de emisiune și orice modificări ale acestuia sunt disponibile și pe website-ul emitentului – www.mfinante.ro, www.datoriepublica.mfinante.gov.ro, www.comunicatii.gov.ro și www.posta-romana.ro.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here