OUG nr. 107/2020 privind modificarea art. II din Ordonanţa Guvernului nr. 5/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi pentru prorogarea unor termene a fost publicată Monitorul oficial nr. 579 din 02.07.2020

Ordin MMPS nr. 1109/2020  privind decontarea șomajului tehnic de către profesioniști și de către beneficiari de drepturi de autor a fost publicată în Monitorul oficial nr. 581 din 02.07.2020

OUG nr. 107/2020 prorogă termenele de raportare privind aranjamentele transfrontaliere cunoscute ca și pachetul DAC 6. Au făcut obiectul primei raportării aranjamentele transfrontaliere pentru perioada 25 iunie 2018 – 01 iulie 2020 și trebuia raportate la autoritatea fiscală până în data de 31 august 2020.

Notă: prin OG nr. 5/2020 au fost transpuse în legislația națională tranzacțiile transfrontaliere ce fac obiectul raportării. De exemplu, se transferă un activ necorporal greu de evaluat.

Prin OUG nr. 107/2020 se prorogă termenul de raportare până la data de 28 februarie 2021. Intermediarii ce participă la aceste acorduri transfrontaliere au termen de 30 de zile să depună raportări dar acest termen începe de la 01 ianuarie 2021. Autoritatea fiscală va efectua raportarea în sistemul schimbului automat de informații cel mai târziu până în data de 30 aprilie 2021.

Ordin MMPS nr. 1109/2020 se adresează persoanelor fizice ce realizează activități supuse drepturilor de autor (în mod exclusiv) ce beneficiază de șomaj tehnic suportat din bugetul fondului de șomaj.

Potrivit art. XV alin. (4) din OUG nr. 30/2020 persoanele fizice ce realizează în mod exclusiv venituri din drepturi de autor și drepturi conexe, beneficiază pe durata stării de urgență de o indemnizație de ajutor de șomaj suportată din bugetul fondului de șomaj în procent de 75% din salariul mediu brut utilizat la adoptarea Legii bugetului asigurărilor sociale.

Prin Legea nr. 55/2020  a fost reglementată noțiunea de stare de alertă și au fost extinse măsurile de protecție socială pentru mai multe categorii de persoane, inclusiv pentru persoanele ce realizează venituri din drepturi de autor (art. 23 din lege).

Ordinul MMPS nr. 1109/2020 modifică formularele pe care le va depune persoana fizică ce realizează venituri din drepturi de autor pentru a beneficia de indemnizația de șomaj tehnic.

Ordinul enumeră activitățile pentru care se mai acordă șomaj tehnic.

Amintim faptul că prevederile OUG nr. 30/2020 privind măsurile de acordare a șomajului tehnic au fost extinse și pe durata stării de alertă, pe durata în care există restricții conform art. 24 din Legea nr. 55/2020 privind instituirea stării de alertă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here