Președintele României,Klaus Iohannis, a semnat joi, 2 iulie decretul pentru promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii societăților nr. 31/1990, anunţă Admiistraţia Prezidenţială. 

Astfel, sunt simplificate condiţiile de înregistrare a sediului social şi eliminate restricţiile pentru persoanele fizice şi juridice de a nu fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată.

Art. 14.  O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. – se abrogă.

La articolul 17, alineatele (1) și (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(1) La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.

(3) La înmatricularea societăţii şi la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerţului documentul care atestă dreptul de folosinţă asupra spaţiului cu destinaţie de sediu social  înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripţie se situează imobilul cu destinaţie de sediu
social.

La articolul 17, alineatul (4) se abrogă.  (4) La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi diferite sau în spații distinct partajate. Numărul societăților ce funcționează într-un imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare.

De asemena este completat articolul 17 cu un nou alineat, care prevede că avizul privind schimbarea destinaţiei imobilelor colective cu regim de locuinţă, prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari și administrarea condominiilor, nu este necesar atunci când administratorul sau declară pe propria răspundere faptul că la sediul social nu se desfăşoară activitate.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here