Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat astăzi, 1 iulie decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, anunţă Administraţia Prezidenţială. 

Articolul unic prevede ca după articolul 54 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, se introduce un nou articol, art. 54 1:

(1) Atât în cazul adunării generale ordinare sau extraordinare, cât și în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului, consiliul baroului poate hotărî ca votul să se desfășoare prin mijloace electronice.
(2) În situația prevăzută la alin. (1), cvorumul va fi stabilit în raport de numărul total al membrilor baroului care și-au exprimat opțiunea de vot, cu respectarea dispozițiilor art. 53 și art. 54.
(3) Consiliul baroului va face public, pe site-ul web al baroului, cu cel puțin 30 de zile înaintea datei adunării generale în care va fi utilizată procedura de vot electronic, regulamentul privind utilizarea sistemului electronic de votare, care va conține garanții cu privire la securitatea și corectitudinea procesului de vot și de respectare a secretului votului în cazul adunării generale de alegere a organelor de conducere a baroului.”

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here