Prin ordin al Preşedintelui Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă au fost aprobate modificări la formularul cerut de ANOFM în vederea decontării pentru o perioadă de trei luni, a unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut.

Ordinul nr. 491/2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 566 din 30 iunie 2020 aprobă modificarea şi înlocuirea anexei nr. 3 la Ordinul președintelui ANOFM nr. 457/2020 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute de art. II alin. (2) din O.U.G.nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative

Ca reglementare de bază, vorbim aici despre dispoziţiile art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, care prevăd următoarele:

”Începând cu data de 1 iunie 2020, angajatorii ai căror angajați au beneficiat de prevederile art. XI alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, precum și angajatorii ai căror angajați au avut contractele individuale de muncă suspendate în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și nu au beneficiat de prevederile art. XI din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu completările ulterioare, în perioada stării de urgență sau alertă, beneficiază, pentru o perioadă de trei luni, de decontarea unei părți din salariu, suportată din bugetul asigurărilor pentru șomaj, reprezentând 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările ulterioare.”

  • Art. XI al O.U.G. nr. 30/2020 se referă la indemnizaţiile de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020.
  • De aceste prevederi beneficiază salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirsului.
  • Indemnizaţia este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform Codului fiscal.

Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 457/2020

Documentul stabileşte formularul pentru LISTA persoanelor pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru modificarea unor acte normative
Angajatorul își asumă răspunderea pentru corectitudinea și pentru veridicitatea datelor înscrise în prezentul document. Lista se completează pentru fiecare lună în parte în cazul contribuabililor care declară trimestrial obligațiile fiscale aferente veniturilor din salarii și asimilate salariilor (spre exemplu, în cazul în care se solicită decontarea pentru lunile iulie și august din cadrul trimestrului III, se completează câte o listă pentru fiecare lună).

– În noul formular se introduce o rubrică: Numărul orelor lucrătoare din lună”, care se completează cu numărul orelor lucrătoare din luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din O.U.G. nr. 92/2020, corespunzător duratei muncii prevăzute în contractul individual de muncă, în cazul salariaților, respectiv convenția individuală de muncă, în cazul membrilor cooperatori.

Numărul de zile de suspendare a contractului individual de muncă/convenției individuale de muncă în perioada stării de urgență/stării de alertă“ se calculează conform Registrului general de evidență al salariaților în situația contractelor individuale de muncă sau conform Registrului de evidență a membrilor cooperatori, întocmit și păstrat de societatea cooperativă potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, în situația convențiilor individuale de muncă.

Numărul de ore efectiv lucrate“: se completează cu numărul de ore efectiv lucrate în luna pentru care se solicită decontarea sumei prevăzute de art. I alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2020, inclusiv orele aferente concediului de odihnă efectuat.

Suma solicitată“: 41,5% din salariul de bază brut corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here