MAI a publicat în dezbatere publică noile condiții ale Ordinului ministrului afacerilor interne privind examinarea medicală a candidaților la concursurile de admitere în instituțiile de învățământ care formează personal pentru nevoile Ministerului Afacerilor Interne, precum și la concursurile de încadrare în Ministerul Afacerilor Interne.

Astfel, pentru a intra la examinarea medicală de specialitate, candidații vor aduce mai întâi o adeverință de la medicul de familie, iar în cazul constatării unei contradicții între concluziile și datele medicale consemnate de medicul de familie pe adeverința medicală prevăzută la alin. (1), medicul de unitate consemnează, pe verso, rezultatul constatării, prin completarea rubricii corespunzătoare.

Tatuajele și însemnele vor fi trecute în fișele medicale, la examinare.

Art.5 – (1) În vederea examinării medicale, candidații sunt obligați să prezinte medicului de unitate o copie a Adeverinței eliberate de medicul de familie, depuse în dosarul de recrutare.

(2) Examinarea medicală cuprinde date anamnestice, examene clinice pe aparate şi sisteme morfo-funcţionale, investigații de laboratorși paraclinice, completându-se integraltoaterubricile prevăzute în fişa medicală.

(3) Fişa medicală se completează în prima parte de către medicul de unitate, iar partea a doua cuprinde rezultatele examinărilor medicale efectuate în unităţile specializate prevăzute la art. 2 alin. (2).

(4) Rezultatul fiecărui examen medical efectuat se concluzionează prin exprimarea aptitudinii pe specialitatea respectivă, raportată la baremele medicale în vigoare șise certifică prin semnăturaşi parafa medicului examinator.

(5) În situaţia observării directe,în cursul examinării medicale,a existenţei la candidația unor tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară,sau a altor criterii specifice pe linie de resurse umane prevăzute de actele normative în vigoare,medicul de unitate le consemnează în fișa medicală, care se transmite ulterior, cu adresă de înaintare, unităţii de recrutare.

Dacă în urma reexaminării medicale există suspiciuni fundamentate de afecţiuni medicale prevăzute în barem, medicul examinator poate solicita completarea cuinvestigaţii suplimentare şi examene de specialitate, după caz,ce se efectueazăprin intermediul unităţilor din reţeaua sanitară a MAI. În cazul în care investigaţiile suplimentare şi examenele de specialitate nu pot fi efectuate prin unități din rețeauasanitară a MAI, acestea se efectuează prin celelalte unități prevăzute la art. 2 alin. (3).

Contestațiile se vor face în cel mult o zi de la data rezultatului examinării.

Art.6(1) Pe baza examenelor medicale efectuate şi consemnate în fişa medicală, prinraportare labaremele medicale prevăzute înAnexanr. 1laOrdinul comun al ministrului apărării naţionale, viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne,ministrului justiţiei, directorului Serviciului Român de Informaţii, directorului Serviciului de Informaţii Externe, directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi directorului Serviciului de Protecţie şi Pază nr.M.55/107/2.587/C/10.357/210/496/831/2014, pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publicăşi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare,cu modificările și completările ulterioare, cu modificările și completările ulterioare, medicul de unitatecare a deschis fișamedicală,constată șihotărăşte dacă din punct de vedere medical candidatuleste„APT” sau „INAPT”pentru încadrare/ admitere în unitățiMAI/instituții de învățământcare formează personal pentru nevoile MAI.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here