Prin ordin al preşedintelui ANAF a fost aprobată Procedura de conectare a aparatelor de marcat electronice fiscale, definite la art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale al Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Ordinul nr. 2668/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 527 din 19 iunie 2020.

Potrivit ordinului de aprobare a Procedurii, obligația de a asigura conectarea la distanță a aparatelor de marcat electronice fiscale în vederea transmiterii de date fiscale către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) revine operatorilor economici prevăzuți la art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anume acei operatori economici care încasează, integral sau parțial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar contravaloarea bunurilor livrate cu amănuntul, precum și a prestărilor de servicii efectuate direct către populație.

Conectarea se realizează pe categorii de contribuabili, începând cu data de 1 iulie 2020, cu respectarea următoarelor termene:

a) până la data de 30 septembrie 2020, operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili;

b) până la data de 31 ianuarie 2021, operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici;

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Prin excepție, operatorii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale instalate în zone nedeservite de rețele de comunicații electronice au obligația completării și transmiterii declarației pe propria răspundere prin care se atestă faptul că adresa locului de instalare sau utilizare, după caz, este situată într-o zonă nedeservită de rețelele de comunicații electronice, motiv pentru care aparatul de marcat electronic fiscal va funcționa în modul de lucru offline.

Declaraţia, al cărei model se găseşte în Anexa nr. 3 la ordin, serveşte pentru a fi utilizată în raporturile cu organele fiscale aflate în subordinea Agenției Naționale de Administrare Fiscală şi trebuie transmisă cu respectarea următoarelor termene:

a) operatorii economici încadrați în categoria marilor contribuabili, până la data de 30 septembrie 2020;

b) operatorii economici din categoria contribuabililor mijlocii și mici, până la data de 31 ianuarie 2021;

c) operatorii economici care achiziționează aparate de marcat electronice fiscale ulterior datei de 1 februarie 2021, în termen de două zile lucrătoare de la data instalării aparatului de marcat electronic fiscal.

Operatorii economici care depun Declaraţia își vor îndeplini obligațiile declarative privind datele fiscale înregistrate de aparatele de marcat electronice fiscale cu respectarea prevederilor din OPANAF nr. 627/2018.

Ordinul menţionat stabileşte procedura de transmitere către ANAF a datelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sau art. 3 alin. (2) lit. a)b) sau c), după caz, respectiv cele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și c) din anexa nr. 11 la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 479/2003

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here