Parlamentarii vor să acorde o indemnizație de scurtă durată, pe o period de 12 lui de la ridicarea stării de urgență, pentru toți salariații cărora li s-a redus programul normal de lucru, cu un program de muncă redus.

Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată

Art.1. – (1) Pe o perioadă de 12 luni de la ridicarea stării de urgenţă pe teritoriul României, salariaţii pentru care se stabileşte un program redus de muncă prin modificarea contractului individual de muncă în baza art.41 alin(3) lit.f) din Legea nr.53/2003 – Codul muncii, iar ca urmare a acestui fapt au venituri mai mici decât salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, beneficiază de o indemnizaţie de scurtă durată.

Cuantumul indemnizaţiei de scurtă durată ar urma să fie de 60% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, neîncasat ca urmare a reducerii programului de muncă, respectiv de 70% în cazul angajaților care au cel puțin un copil.

Art.2. – (1) Indemnizaţia de scurtă durată se plăteşte din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri şi cheltuieli al angajatorului şi este în cuantum de 60% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, neîncasat ca urmare a reducerii programului de muncă potrivit art.l, respectiv de 70% pentru angajatul care are cel puţin un copil.

(2) Indemnizaţia prevăzută la alin. (1) este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plăţii contribuţiei asigurătorii pentru muncă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru a-și deconta sumele alocate pentru acordarea indemnizațiilor de scurtă durată, angajatorii vor face dovada unor scăderi de venituri, producție, activități. De asemenea, trebuie să facă dovada că cel puţin 1/3 din numărul total de angajaţi şi-au pierdut mai mult de 20% din venitul salarial, precum şi că există o pierdere temporară de muncă. Sumele pentru indemnizaţia de scurtă durată se plătesc la cererea angajatorului, care trebuie să depună un set de documente la agentia pentru ocuparea forţei de muncă în raza căreia se află sediul social sau punctul de lucru.

Sumele pentru fiecare angajat al cărui program de muncă este redus se plătesc către salariat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor de la bugetul asigurărilor pentru şomaj, în contrar angajatorul fiind amendat contravențional sau penal. Indemnizaţia de scurtă durată este supusă impozitării şi plății contribuţiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum şi plății contribuției asiguratorii pentru muncă.

Art.5. – (1) încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională sau penală.

(2) Reţinerea de către angajator a indemnizaţiilor prevăzute la art.2 alin.(l) şi nevirarea acestora în conturile salariaţilor în termen de maximum 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art.4 alin. (2) constituie infracţiune şi se pedepseşte conform Codului penal.

Art.6. – Următoarele fapte constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

  • nerespectarea prevederilor art.4 alin. (2) şi (3), cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei;
  • nerespectarea prevederilor art.3 alin.(4) cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;
  • necomunicarea datelor, informaţiilor, precum şi neprezentarea tuturor înscrisurilor şi documentelor solicitate de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti, în timpul desfăşurării controlului în scopul îndeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.

După dezbaterile din Senat, proiectul va fi discutat și în comisiile de specialitate ale Camerei Deputaților și supus votului de aici, camera fiind decizională.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here