Premierul Ludovic Orban a arătat astăzi, 17 iunie, preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului care este baza legală prin care a transmis anterior Legislativului, doar spre informare, Hotărârea 476/2020 de guvern privind prelungirea stării de alertă.

Mesajul premierului vine ca răspuns al unei scrisori adresată Guvernului de şefii celor două Camere, referitoare la HG 476/2020, transmisă spre informare preşedinţilor Camerei Deputaţilor şi Senatului.

Amintim că Guvernul a transmis marți, Hotărârea prin care s-a decis prelungirea stării de alertă pentru 30 de zile, doar spre „informare” Parlamentului nu spre „încuviințare”, ceea ce înseamnă că Parlamentul nu se poate pronunța prin vot și nici nu poate modifica măsurile și perioada stabilită de Guvern.

În răspunsul premierului se precizează că „Procedura invocată pentru care solicitaţi completarea acesteia, în sensul înaintării unei solicitări de încuviinţare, prin raportare la articolul 4 din Legea 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se referă la momentul instituirii stării de alertă, prin raportare la alineatul (3), teza a 2-a: ‘ Parlamentul se pronunţă în şedinţă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului, în termen de 5 zile de la data solicitării de încuviinţare. Dacă Parlamentul respinge solicitarea de încuviinţare, starea de alertă încetează de îndată.

În cazul de faţă, raportat la momentul prelungirii stării de alertă, reglementarea specifică este prevăzută la art. 4, alin. (1), teza a 2-a: ‘Starea de alertă poate fi prelungită, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne’. Astfel, pentru situaţia prelungirii stării de alertă, spre deosebire de momentul instituirii acesteia, în Legea 55/2020 nu este precizată atribuţia Guvernului de a se adresa Parlamentului printr-o solicitare de încuviinţare” se menţionează în răspunsul premierului.

În răspuns se mai subliniază că Guvernul României nu poate acţiona în afara cadrului legal aprobat recent chiar de Parlamentul României, respectiv fără ca actele sale să beneficieze de întemeiere în legislaţia în vigoare.

Astfel, luând în considerare cadrul legal menţionat, precum şi intenţia Guvernului României de a respecta principiul colaborării loiale între autorităţile statului, a fost transmis Parlamentului spre informare Hotărârea pentru prelungirea stării de alertă, încuviinţată de Parlament prin Hotărârea 5/2020.

„Faţă de calea de urmat în plan parlamentar, ulterior adoptării HG 476/2020, considerăm că este atributul exclusiv al Parlamentului României să evalueze şi să interpreteze prevederile Legii 55/2020, întrucât mecanismul prevăzut cu privire la încuviinţarea stării de alertă a fost rezultatul iniţiativei, dezbaterilor şi deciziei la nivel parlamentar. De altfel, o altă abordare din partea Guvernului României ar reprezenta o interferenţă în activitatea Parlamentului şi o afectare a principiului autonomiei parlamentare”, se mai arată în document.

În completarea adresei, premierul a ataşat analiza factorilor de risc şi nota de fundamentare care a stat la baza adoptării HG 476/16.06.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here