Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, astăzi 17 iunie, proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2020 privind modificarea şi completarea art.8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă

Proiectul de lege prevede că personalului de specialitate medico-sanitar implicat direct în tratarea pacienţilor suspectaţi şi diagnosticaţi cu COVID-19 să i se acorde stimulentul de risc şi pe perioada stării de alertă, nu doar a stării de urgenţă.

Proiectul a fost adoptat de Senat, iar Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz.

Potrivit proiectului „Se aprobă acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună, pe perioada stării de urgenţă şi a stării de alertă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat, de la titlul VI ‘Transferuri între unităţi ale administraţiei publice’ sau de la alte titluri unde sunt bugetate sume cu această destinaţie, prin ordonatorul principal de credite, pentru următoarele categorii: personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar, inclusiv personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare şi personalul paramedical, inclusiv cel din structurile civile, precum şi personalul operativ de intervenţie în teren din serviciile de ambulanţă judeţene şi al Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor suspectaţi şi/sau diagnosticaţi cu COVID-19”.

Au votat „pentru” 234 de deputaţi, 71 au votat „împotrivă”, iar trei s-au abţinut.
www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here