Ordin ANOFM nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevăzute de art. III alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor măsuri active de sprijin destinate angajaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative a fost publicat în Monitorul oficial nr. 484 din 09.06.2020

Actul normativ adoptă procedura de punere în aplicare a măsurii de angajare a unor persoane aflate în șomaj, iar angajatorii primesc o sumă de bani.

Potrivit art. III din OUG nr. 92/2020 angajatorii ce încadrează în muncă șomeri cu vârsta peste 50 de ani sau șomeri cu vârsta între 16 și 29 ani beneficiază din partea fondului de șomaj de o sumă egală cu 50% din salariu fără a depăși suma de 2.500 lei. Măsura se adresează acelor persoane ce și-au pierdut locul de muncă pe durata stării de urgență sau a stării de alertă din motive neimputabile acestora.

Prin ordin ANOFM nr. 456/2020 a fost adoptată procedura de aplicare, documentele justificative și formularele pentru aplicarea art. III din OUG nr. 92/2020. Angajările se pot efectua până la data de 31 decembrie 2020, iar suma acordată din bugetul fondului de șomaj se achită pentru o perioadă de 12 luni.

Pentru decontarea sumelor din buget, angajatorii interesați semnează cu Agenția de ocupare a forței de muncă o convenție a cărui model este aprobat prin prezentul ordin. Termenul maxim de semnare a acestor convenții este data de 31 decembrie 2020. Angajatorii interesați transmit prin mijloace electronice la agențiile pentru ocuparea forței de muncă următoarele documente:

  • Declarație pe propria răspundere că nu se află în faliment, dizolvare și nu au restricții de desfășurarea unei activități din alte motive decât pandemia de coronavirus. Instituțiile publice nu beneficiază de această procedură.
  • Copie document identitate al salariatului
  • Contractul de muncă.

Documentele în copie trebuie certificate de angajator ca fiind conforme cu originalul. Dacă documentele nu sunt lizibile, nu sunt complete, agenția pentru ocuparea forței de muncă solicită în termen de 5 zile redepunerea acestora.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here