Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunță că a elaborat și a lansat în dezbatere publică proiectul de act normativ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, anunţă instituţia într-un comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, elaborarea acestui proiect de act normativ a fost determinată de solicitarea Curții de Conturi, formulată prin Decizia nr. 7/19.12.2019, emisă în urma misiunii de audit financiar pentru anul 2018 privind finanțarea activității partidelor politice din subvențiile de la bugetul de stat, prin care s-a cerut Autorității Electorale Permanente inițierea demersurilor necesare în vederea modificării și completării Legii nr. 334/2006, astfel încât să fie asigurate următoarele deziderate principale:

a) Consolidarea disciplinei financiare a partidelor politice şi creşterea responsabilităţii persoanelor care administrează fondurile partidelor politice;

b) Diversificarea surselor private de finanţare a activităţii partidelor politice;

c) Reducerea pragului de la care donaţiile trebuie să fie efectuate prin conturi, conform recomandării GRECO;

d) Extinderea sferei de acordare a subvenţiei;

e) Reglementarea mai clară a condiţiilor, procedurilor şi termenelor privind suspendarea dreptului la subvenţie;

f) Completarea cadrului legal privind modul de reflectare în evidenţa contabilă, de raportare şi utilizare, de către partidele politice, a veniturilor din subvenţii acordate de la bugetul de stat, precum şi armonizarea acestuia cu dispoziţiile legale aplicabile instituţiilor publice privind salarizarea personalului, diurnele de deplasare şi normativele de cheltuieli de protocol;

g) Clarificarea regimului surselor de finanţare a campaniilor electorale;

h) Reglementarea mai clară a posibilităţii de utilizare a subvenţiilor de la bugetul de stat în campaniile electorale pentru alegerile locale şi parlamentare;

i) Definirea mai clară a materialelor de propagandă electorală şi diversificarea tipurilor de materiale de propagandă electorală şi modificarea limitelor maxime ale tipurilor de cheltuieli care pot fi efectuate în campania electorală;

j) Reglementarea mai clară a controlului efectuat de Autoritatea Electorală Permanentă privind finanţarea activităţii curente a partidelor politice, pentru o mai bună alocare a resurselor acesteia în contextul proliferării numărului partidelor politice

k) Dizolvarea partidelor politice care nu respectă condiţia minimală de a depune raportul anual de venituri şi cheltuieli timp de 2 ani consecutivi;

l) Aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, prin hotărâre a Autorităţii Electorale Permanente;

m) Instituirea posibilităţii partidelor politice de a sponsoriza, în mod excepţional, persoane juridice fără scop lucrativ, care desfășoară în România sau urmează să desfășoare o activitate în domeniul umanitar, al protecției drepturilor omului, medico-sanitar şi/sau de asistență și servicii sociale, precum şi instituțiile și autoritățile publice, inclusiv organele de specialitate ale administrației publice, pentru aceste activităţi.

Proiectul de lege a fost publicat pe site-ul www.roaep.ro.

Observaţiile şi propunerile privind proiectul de act normativ menţionat pot fi transmise la adresa de e-mail departamentul.legislativ@roaep.ro până la data de 16.06.2020.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here