Legea nr. 68 din 26 Mai 2020 pentru modificarea art. 456 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 0443 din 26 mai 2020

Actul normativ analizat astăzi intră în vigoare în data de 29 mai 2020 și conține o singură prevedere normativă, astfel:

La articolul 456 alineatul (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:

    „h) clădirile unităţilor sanitare publice, precum şi pentru clădirile în care funcţionează cabinete de medicină de familie, cu excepţia încăperilor folosite pentru activităţi economice;”.

Acest temei normativ înlocuiește următoarea prevedere existentă, astfel:

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru: (…)

h) clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor folosite pentru activități economice;”.

Din analiza noului temei normativ, cât și textului normativ înlocuit, observăm faptul că nu se datorează taxe la bugetul local pentru clădirile folosite ca și spitale, precum și cele folosite drept cabinete de medicină de familie, cu condiția ca acestea să nu desfășoare o activitate economică.

Observăm astfel că se extinde scutirea de taxe locale pentru cabinetele de medicină de familie, când nu sunt utilizate în activități economice.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here