Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat proiectul noului program Start-Up Nation 2018, prin care se acordă fonduri nerambursabile de câte 200.000 de lei unui număr de 10.000 de firme. Printre domeniile firmelor care se pot încadra în program se numără achiziționarea de echipamente pentru săli de fitness, pentru spații de lucru, pentru drone, pentru software licențe și comerț on-line și altele. În schimb, statul nu va da bani în cadrul schemei de minimis 2018 pentru realizarea de pagini web, pentru activități de astrologie și spiritism, escort, stabilire de întâlniri, video chat, matrimonial sau consiliere matrimonial și psihologică.

Conform Anexei proiectului, printre activitățile finanțate și care nu au mai fost eligibile până acum sunt:

  • echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone
  • achiziționarea de spații de lucru, spații de producție şi spații pentru prestări servicii şi comerț

Ordonanţa de urgenţă nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici şi mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează

1. Articolul 2 alineatul (1)  se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation – România» sunt întreprinderile înființate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării şi dezvoltării micro-întreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, republicată, şi care îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanțare, criteriile de eligibilitate impuse de legislația în domeniul ajutoarelor de minimis, condițiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8”. 

2. La articolul 3 după alineatul (3), se introduce un nou alineat, alineatul (4)  cu următorul cuprins: 

 „ (4)  În cadrul Programului «Start-up Nation – România» se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din suma totală aprobată în condițiile stabilite prin schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 8”. 

  ANEXA

Criterii privind evaluarea on-line a planului de afaceri

 

 

Nr. crt.

Criterii

Punctaj

Domeniul de activitate

A

1

Producție

30

2

Servicii, inclusiv industriile creative definite conform H.G. 859/2014*

30

3

Comerț şi alte activități

10

Planul de afaceri conduce la crearea de noi locuri de muncă pe durată nedeterminată în cadrul întreprinderii

B

1

Punctaj suplimentar pentru minimum un loc de muncă pe durată nedeterminată, cu normă întreagă, creat în plus faţă de cel prevăzut la art. 4 alin. (1)

10

 

2

Cel puțin un loc de muncă ocupat de persoană defavorizată/absolvent după anul 2012/șomer

5

Densitate IMM

C

1

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori < 4

20

 

2

Pentru localitățile (rural sau urban) din județele** în care număr de IMM la nivel județean/ 100 locuitori >= 4

5

Criterii aferente investiției

D

1

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 60% din valoarea planului de afaceri

10

 

2

Echipamente tehnologice şi software-uri necesare desfășurării activității în pondere mai mare sau egală cu 50% din valoarea planului de afaceri

5

Criterii aferente asociaților/ acționarilor

E

1

Nici unul dintre acționarii/ asociații solicitantului nu a avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost în declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017)

25

Sursa: imm.gov.ro

Ai nevoie de OUG nr. 10/2017? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here