17 Noiembrie, 2019

WTIB: Seminar interactiv de accize şi alte taxe speciale

World Trade Institute Bucharest (WTIB) organizează un Seminar interactiv de accize şi alte taxe speciale. Evenimentul va fi susţinut la World Trade Center, Bucureşti, pe 27 iunie 2016, în prezenţa dnei. Luminiţa Nistor, şef Serviciu Accize în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.

De ce să particip la acest seminar?

Având în vedere numeroasele solicitări venite din partea dumneavoastră de a organiza un seminar interactiv în perioada imediat următoare implementării Noului Cod Fiscal și care să se axeze pe problemele apărute în practică pe anumite teme specifice din domeniul Accizelor și altor taxe speciale, am luat decizia de a vă propune un astfel de seminar cu o tematică ce conține propunerile dumneavoastră, tematică pregătită foarte meticulos de către dna Luminița Nistor. 

Precizăm că nivelul de dificultate al acestui seminar este mediu, astfel: în prima parte va fi o prezentare generală a Accizelor și altor taxe speciale, urmată de o sesiune de actualizare legislativă potrivit Noului Cod Fiscal.

Desigur nu va lipsi nici sesiunea de întrebări și răspunsuri în cadrul căreia vă vor fi lămurite toate aspectele asupra cărora veți mai avea întrebări, indiferent dacă se încadrează în tematica enumerata mai jos sau sunt din altă zonă a sferei  accizelor și altor taxe speciale. De altfel vor fi acceptate și propuneri și spețe venite din partea dumneavoastră anterior seminarului pe baza unui chestionar.

Tematică

Tematica se concentrează pe trei module distincte, dar nu se limitează numai la acestea:

MODULUL 1 – Informații generale privind accizele

Prevederi europene și cele prezente în legislația națională în domeniul accizelor: accize armonizate/nearmonizate; exigibilitatea; eliberarea pentru consum; plătitorii de accize; nivelul accizelor; obligațiile plătitorilor de accize; depunerea declarațiilor de accize; plata accizelor la bugetul de stat; autorizarea operatorilor care desfășoară operațiuni cu produse accizabile; operatorii care pot desfășura operațiuni cu produse accizabile; regimul de antrepozitare; cererea de autorizare; condiții de autorizare; excepții de la plata accizelor; scutiri de la plata accizelor; restituiri de accize; deplasarea în regim suspensiv; marcarea produselor alcoolice și a tutunului prelucrat; marcarea și colorarea produselor energetice; controlul; accize nearmonizate.

MODULUL 2 – Codul fiscal și normele metodologice – modificări relevante în domeniul accizelor și altor taxe speciale

Față de prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările sii completările ulterioare, Titlul VII „Accize sii alte taxe speciale”, au fost introduse secțiuni noi referitoare la autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistrați și a expeditorilor înregistrați, măsura având că scop o mai bună structurare a materiei, iar Titlul IX1 – Infracțiuni a fost preluat ca un capitol separat.

Normele metodologice au fost corelate cu actuala structură a Codului fiscal. În acest sens, în normele metodologice aferente fiecărei secțiuni din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, unde a apărut necesitatea detalierii prevederilor legale şi s-a impus prezentarea condițiilor sii modalităților de aplicare a acestora, au fost create subsecțiuni corespunzătoare denumirilor marginale existente.

În cadrul acestui modul vă vor fi prezentate toate aceste modificări într-o formă concisă și ușor de înțeles, cu accent de detaliu pe elementele ce pot ridica anumite probleme în practică.

MODULUL 3 – Sesiune de întrebări și răspunsuri

Persoanele interesate se pot înscrie prin completarea formularului disponibil pe pagina evenimentului. Taxa de instruire este de 450 de lei plus TVA, organizatorul acordând discount-uri în funcţie de numărul persoanelor înscrise.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu