19 Februarie, 2018

Vrei să ştii ce modificări a suferit legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator?

În Monitorul Oficial 462 din 9 iulie 2012 a fost publicată legea care modifică legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

Potrivit actului normativ, persoanele fizice sau persoanele juridice (părţile) sunt obligate să participe la şedinţa de informare privind medierea, inclusiv după declanşarea unui proces în faţa instanţelor competente pentru soluţionarea conflictelor în materie civilă, de familie, în materie penală, precum şi în alte materii, dacă legea nu prevede altfel.

Conform modificărilor aduse, acordul de mediere redactat de către mediator va fi prezentat notarului public sau instanţei de judecată în cazul în care conflictul mediat vizează transferul dreptului de proprietate privind bunurile imobile, precum şi al altor drepturi reale, partaje şi cauze succesorale, aflate sub sancţiunea nulităţii absolute.

Notarul public şi instanţa de judecată vor verifica condiţiile de fond şi de formă prin procedurile prevăzute de lege şi vor emite un act autentic sau o hotărâre judecătorească, cu respectarea procedurilor legale.

Acordurile de mediere vor fi verificate cu privire la îndeplinirea acestor condiţii, iar notarul public sau instanţa de judecată le vor putea aduce modificările şi completările corespunzătoare, cu acordul părţilor.

Mediatorul trebuie să respecte obligaţiile acestea şi în cazul în care, prin acordul de mediere, se constituie, se modifică sau se stinge orice drept real imobiliar.

În actul normativ, se mai precizează că părţile pot solicita notarului public autentificarea înţelegerii lor şi pot cere instanţei judecătoreşti să dea o hotărâre care să valideze această înţelegere.

De asemenea, potrivit legii, dacă acordul de mediere se referă la o cauză succesorală şi a intervenit înainte de eliberarea certificatului de moştenitor, competenţa aparţine notarului public.

Potrivit noii legi, pot fi rezolvate prin mediere neînţelegerile dintre soţi privitoare la:

a) continuarea căsătoriei;

b) partajul de bunuri comune;

c) exerciţiul drepturilor părinteşti;

d) stabilirea domiciliului copiilor;

e) contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor;

f) orice alte neînţelegeri care apar în raporturile dintre soţi cu privire la drepturi de care ei pot dispune potrivit legii.

În acelaşi timp, legea mai spune că acordurile de mediere încheiate de părţi, în cauzele/conflictele ce au ca obiect exerciţiul drepturilor părinteşti, contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor şi stabilirea domiciliului copiilor, îmbracă forma unei hotărâri ce consfinţeşte învoiala părţilor (hotărâre de expedient).

O altă prevedere cuprinsă în actul normativ face referire la faptul că avocaţii, notarii publici, precum şi membrii altor profesii liberale care dobândesc calitatea de mediator pot desfăşura activitatea de mediere la sediul unde îşi exercită activitatea de bază.

Legea nr. 115/2012, care modifică legea privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, va intra în vigoare în data de 1 octombrie 2012, iar în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a modificărilor, legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

După 60 de zile de la republicarea legii 192/2006, Consiliul de mediere va adopta statutul profesiei de mediator şi modificările şi completările Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului de mediere.

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu