20 Iunie, 2019

Vrei să pleci în SUA? Iată ce informaţii trebuie să cunoşti înainte să porneşti la drum

Pentru a veni în ajutorul dumneavoastră, echipa LegeStart.ro va realiza, în fiecare vineri, un articol util celor care călătoresc des în străinătate. Utilizatorii au posibilitatea de a afla toate informaţiile necesare înainte de a pleca din ţară. Fiecare articol se va referi la o anumită ţară de pe continente diferite, cum ar fi Europa, America, Africa etc.

Astăzi vorbim despre Statele Unite ale Americii.

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea pe teritoriul SUA se poate face, de obicei, numai pe baza unui paşaport valabil în care a fost aplicată o viză de intrare valabilă, eliberată de o misiune diplomatică sau consulară americană din străinătate. Intrarea în SUA se poate face, de asemenea, pe baza documentului de reşedinţă permanentă (green card) însoţit de paşaportul naţional valabil. Alte documente acceptate la intrarea în SUA sunt permisul de reintrare (re-entry permit) sau documentul de călătorie pentru refugiaţi (refugee travel document), ambele eliberate de Departamentul de Afaceri Interne al Statelor Unite.

Controlul de trecere a frontierei se realizează la toate punctele de trecere a frontierei (aeroporturi, porturi, puncte rutiere) şi constă în examinarea documentelor de călătorie (paşaport şi viză) şi într-un scurt interviu pentru verificarea scopului şi duratei vizei în SUA.

Începând cu data de 5 ianuarie 2004, a fost introdus programul US-Visit, în baza căruia toţi pasagerii cu vârste cuprinse între 14 şi 79 de ani sunt supuşi amprentării şi fotografierii digitale cu ocazia efectuării controlului de trecere a frontierei SUA.

Informaţii personale despre călători / Passenger Name Record (PNR)

Legea americană solicită companiilor aeriene, care efectuează zboruri in şi din Statele Unite ale Americii, să pună la dispoziţia Departamentului american de Securitate Internă, Biroul de Vamă şi Protecţia Frontierelor, informaţii personale despre călători, informaţii cunoscute sub denumirea de “Passenger Name Record (PNR)”.

Scopul solicitării informaţiilor este de prevenire şi combatere a terorismului şi a altor infracţiuni transnaţionale.

Informaţiile se colectează prin intermediul agenţiilor de rezervare servicii de călătorie şi se transmit către partea americană la data efectuării rezervării biletului de avion.

PNR-ul este obligatoriu pentru toţi operatorii de zboruri către şi dinspre Statele Unite ale Americii.

Din raţiuni de securitate şi siguranţă publică, PNR-ul poate fi transmis, după caz, în atenţia instituţiilor americane specializate în anti-terorism şi protecţie naţională.

Informaţiile personale ale pasagerilor au caracter confidenţial şi sunt protejate de lege.

Programul de colectare şi diseminare a datelor personale ale pasagerilor (PNR) este opozabil tuturor călătorilor şi se efectuează în baza legii americane – the Privacy Act of 1974 şi 49 U.S. Code & 44909 (c) (3) şi a regulamentelor de aplicare a legii , 19 Code of Federal Regulations 122.49 d.

La nivelul Uniunii Europene a fost încheiat acordul privind procesarea şi transferarea datelor personale ale călătorilor către Departamentul de Securitate Internă de la Washington, prin intermediul companiilor aeriene transportatoare.

PNR-ul obţinut urmare zborurilor efectuate pe ruta SUA-Uniunea Europeană, tur-retur, va fi păstrat şi stocat activ timp de şapte ani şi inactiv, timp de opt ani. Pentru situaţii specifice, PNR-ul poate fi stocat până la data arhivării informaţiilor pentru care a fost solicitat şi obţinut.

Persoanele interesate pot solicita acces la propriul PNR cu respectarea procedurilor administrative specifice în astfel de situaţii. Datele de contact ale autorităţii americane competente sunt: Freedom of Information Act (FOIA) Request, U.S. Customs and Border Protection 1300 Pennsylvania Avenue, NW, Washington, DC 20229.

Funcţionarii care realizează controlul de trecere a frontierei au autoritate deplină, în temeiul legislaţiei americane, pentru a refuza intrarea persoanelor în SUA, chiar dacă acestea prezintă documente de călătorie valabile, în cazul în care, în urma controlului efectuat rezultă neconcordanţe între motivul declarat de călător la momentul obţinerii vizei şi motivul declarat la intrarea în SUA.

Toate persoanele care călătoresc în SUA au obligaţia să prezinte, la momentul controlului de trecere a frontierei, declaraţia de intrare (formularul I-94). Această declaraţie este pusă la dispoziţia călătorilor de toate companiile aeriene şi maritime, în timpul deplasării către Statele Unite.

Autorităţile americane interzic introducerea pe teritoriul SUA a produselor alimentare de orice fel (vegetale sau animale), iar dacă acestea există, ele trebuie declarate (formularul 6059B) şi predate funcţionarilor vamali. Nedeclararea şi depistarea unor astfel de produse în bagaje atrage confiscarea lor şi obligaţia plăţii unei amenzi.

Pentru mai multe informaţii cu privire la formularele ce trebuie completate înainte de intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii, puteţi accesa site-ul web: http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml

Ca urmare a recentelor modificări ale legislaţiei americane de imigrare, persoanele cu dublă cetăţenie (română şi americană), care călătoresc în Statele Unite, au obligaţia de a avea în posesie paşaportul american. Există posibilitatea refuzului de îmbarcare a cetăţenilor americani care încearcă să călătorească din România în SUA în baza paşaportului românesc, până la obţinerea unui paşaport american valabil.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia americană, este recomandată consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile americane:

* Departamentul de Stat al Statelor Unite (http://www.travel.state.gov/)

* Ambasada Statelor Unite la Bucureşti (http://www.bucharest.usembassy.gov/)

Viza de intrare în SUA se obţine de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Statelor Unite ale Americii din străinătate. În Romania, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. Viza SUA nu se eliberează de către autorităţile de frontieră.

Legea americană privind imigrarea şi naturalizarea prevede existenţa mai multor categorii de viză: viza de vizitator/turistică (B2), viza în interes de serviciu (B1), viza de tranzit (C), viza de studii (F) şi (M), viza pentru schimburi de experienţă (J si Q), vizele de muncă (C, D, H1-B, H2-B, I, L, P3, R).

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Recomandări privind comportamentul pe durata călătoriilor în Statele Unite

Comportamentul faţă de reprezentanţii autorităţilor americane (autorităţi de frontieră, vamă, poliţie etc.) trebuie să fie caracterizat de politeţe, bunăvoinţă şi respect. Trebuie furnizate răspunsuri la toate întrebările adresate de aceştia şi trebuie respectate cu exactitate îndrumările pe care ei le formulează.

Este recomandat să se evite angajarea în discuţii contradictorii cu reprezentanţii acestor autorităţi. În cazul în care, prin comportamentul lor, aceştia cauzează încălcarea unui drept sau aduc atingere integrităţii fizice sau demnităţii unei persoane, acea persoană are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea al cărui reprezentant s-a comportat în mod necorespunzător.

De asemenea, încercaţi să evitaţi comentariile adresate în mod special funcţionarilor din aeroporturi, relative la procedurile de verificare corporală şi a bagajelor pentru călătoriile aeriene. Aceste măsuri de verificare sunt dispuse în baza legii americane şi orice comentariu nepotrivit în legătură cu acestea poate fi interpretat ca obstrucţionare a îndeplinirii unei funcţii publice. Persoanei care este responsabilă pentru astfel de comentarii îi poate fi refuzată îmbarcarea.

Este obligatoriu ca, pe întreaga durată a şederii în Statele Unite, să se păstreze scopul care a fost declarat la data obţinerii vizei de intrare. Desfăşurarea de activităţi lucrative pe teritoriul SUA nu este permisă decât în baza unui statut corespunzător, conferit de tipul de viză al fiecărei persoane.

Este recomandată, în acelaşi timp, respectarea cu stricteţe a regimului de viză. Cu titlu de exemplu, viza turistică (de tip B2) nu permite desfăşurarea în nici un caz a unei forme de activitate lucrativă, iar viza pentru studii (de tip F1) nu permite decât desfăşurarea unor activităţi lucrative limitate la organizarea campus-ului studenţesc. Încălcarea obligaţiilor stabilite prin regimul de viză constituie infracţiune şi atrage reţinerea, arestarea, judecarea şi expulzarea din Statele Unite ale Americii.

Atenţie! Începând cu data de 14 aprilie 2005, Administraţia Americană de Securitate a Transporturilor a inclus brichetele pe lista obiectelor interzise pe perioada călătoriei în şi dinspre SUA. Informaţii suplimentare pot fi accesate prin intermediul paginii internet http://www.tsa.gov/.

Reglementări vamale 

Controlul vamal se efectuează la intrarea în Statele Unite şi presupune declararea de către fiecare persoană a bunurilor pe care le introduce cu ocazia intrării. Declararea acestor bunuri se face în scris, pentru persoanele care intră în SUA prin porturi şi aeroporturi. Formularul de declaraţie vamală (6059B) este pus la dispoziţia pasagerilor de către toate companiile aeriene şi maritime în timpul deplasării spre Statele Unite.

Bunurile introduse pentru uz personal nu se taxează, însă bunurile destinate unor activităţi de comerţ, cadourile sau alte bunuri care nu sunt destinate uzului personal sunt supuse taxelor vamale şi taxelor pe valoare adaugată, potrivit legislaţiei americane. În categoria bunurilor destinate uzului personal se numără, cu titlu de exemplu, articole de îmbrăcăminte, articole cosmetice, bijuterii cu valoare de până la 300 dolari SUA, aparate video sau fotografice, aparatură acustică portabilă, echipamente de vânătoare sau pescuit etc.

În general, se acceptă introducerea în SUA, cu scutire de taxe vamale, a unui litru de băuturi alcoolice şi a unui număr de 200 de ţigarete (1 carton), 50 de ţigări de foi sau două kilograme (2kg) de tutun.

Autorităţile americane de frontieră interzic introducerea în Statele Unite a următoarelor categorii de bunuri: ţesuturi umane nesterilizate (sânge, ţesuturi, organe); culturi de bacterii, virusuri sau organisme similare; animale suspecte a fi infestate cu virusuri transmisibile la om. Pentru introducerea unor organisme vii, precum melci, lilieci sau insecte, este necesar un aviz favorabil obţinut în prealabil de la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Center for Disease Control and Prevention F-05, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, Georgia 30333). Persoanelor care intenţionează să importe acest gen de organisme li se recomandă să obţină avizele necesare înaintea intrării lor în Statele Unite.

Materialele biologice sau produsele animale, plantele, fructele şi legumele pot fi introduse în SUA numai pe baza unui aviz favorabil obţinut în prealabil de la Serviciul de Inspectie a Sănătăţii Animalelor şi Plantelor (APHIS, Federal Building, 6505 Belcrest Road, Hyattsville, Maryland 20782). Persoanelor care intenţionează să importe acest gen de produse li se recomandă să obţină avizele necesare înaintea intrării lor în SUA.

Importul de carne şi produse din carne este în general interzis, cu excepţia anumitor tipuri de conserve. Pentru detalii suplimentare si obţinerea permiselor necesare importului acestor produse, este indicat să se contacteze Biroul pentru Import-Export al Departamentului pentru Agricultură (APHIS-VS, 4700 River Road, Unit 40, Riverdale, Maryland, 20737).

Produsele contrafăcute (cărţi, casete audio şi video, programe de computer) sunt supuse confiscării şi distrugerii.

Armele de vânătoare pot fi introduse în SUA numai pe baza permisului obţinut în prealabil de la Biroul pentru Controlul Importurilor de Arme şi Muniţii (Firearms and Explosives Import Branch, Washington, DC 20226).

Importul de medicamente şi substanţe narcotice este strict interzis. Excepţie fac persoanele care se află sub tratament medical şi care poartă asupra lor medicamentele sau substanţele prescrise de medicul personal. În aceste condiţii, medicamentele sau substanţele narcotice trebuie declarate, identificate şi inscripţionate în clar, cu menţionarea concentraţiei fiecăreia. Ele trebuie însoţite de reţeta în baza căreia au fost eliberate sau de declaraţia autentică a medicului care a recomandat utilizarea acelor medicamente sau substanţe. Cantitatea acestor medicamente sau substanţe nu trebuie să depăşească o limită rezonabilă pentru uzul personal al persoanei care se află sub tratament.

Banii pot fi introduşi sau scoşi în/din SUA, de regulă, sub forma instrumentelor monetare. Se pot introduce sau scoate în numerar sume de până la 10 000 dolari SUA. Pentru sume care depăşesc 10 000 dolari SUA, în orice combinaţie de instrumente monetare, trebuie completată o declaraţie specială (formularul 4790). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu confiscarea sumelor nedeclarate.

Animalele de companie pot fi introduse în SUA pe baza certificatelor medicale valabile, eliberate şi semnate de un medic veterinar autorizat. Certificatul de sănătate trebuie să facă dovada stării de sănătate a animalului, a lipsei oricărei boli transmisibile la om şi a efectuării tuturor vaccinurilor obligatorii pentru vârsta animalului respectiv, în mod special a vaccinului antirabic.

Pentru informaţii suplimentare despre procedurile vamale în Statele Unite, este recomandată consultarea informaţiilor oferite de Departamentul Vămilor (www.uscustoms.gov).

Condiţii privind traficul auto

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună. SUA deţine un sistem extins de autostrăzi, şosele interstatale şi drumuri naţionale. Unele autostrăzi prevăd taxe de drum (toll roads). În SUA transportul cu automobilul este o necesitate, aspect datorat, în principal, distanţelor foarte mari dintre localităţi. Fiecare stat american are propriile legi şi regulamente în privinţa regimului de trafic auto. În majoritatea statelor americane, limita de viteză maximă legal admisă este de 65 mile/oră (110 km/oră), cu excepţia zonelor prevăzute cu indicatoare de viteză sub limita normală. Majoritatea statelor americane prevăd obligativitatea purtării centurii de siguranţă, iar copiii trebuie să călătorească numai în scaune special destinate. Se interzice consumul de băuturi alcoolice la volan sau conducerea autovehicului sub influenţa băuturilor alcoolice, nerespectarea acestor reguli constituind infracţiuni, pedepsite aspru de lege.

Permisul de conducere

Permisul de conducere internaţional nu este obligatoriu în Statele Unite. Pe perioada şederii în SUA, cetăţenii români pot conduce autovehiculele în baza permiselor de conducere româneşti. În majoritatea statelor, legea locală recunoaşte valabilitatea acestora pentru un interval de maximum 3 luni. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, accesaţi pagina web http://www.dmv.org/.

Sistemul medical

Sistemul de servicii medicale este foarte bine organizat în SUA, însă de cele mai multe ori presupune achitarea unor sume de bani considerabile. Pentru a se evita achitarea unor cheltuieli medicale foarte mari cauzate de apariţia unor stări de boală, accident sau deces, se recomandă încheierea asigurării medicale (asigurare medicală internaţională sau asigurare medicală de călătorie) înaintea efectuării deplasării în SUA. Nu se prevede necesitatea administrării de vaccinuri speciale pentru călătoria în SUA. Pentru persoanele interesate există mai multe pagini web care oferă informaţii privind sistemul de asigurare medicală on-line (http://www.usatourist.com/).

Dezastre naturale

Se recomandă obţinerea de informaţii în timp util, din partea autorităţilor locale de resort, asupra posibilităţii producerii de uragane, tornade şi furtuni tropicale (având în vedere că în SUA există zone predipuse frecvent la astfel de fenomene). Încercaţi să găsiţi adăpost şi luaţi toate măsurile de siguranţă în astfel de situaţii.

În zonele cu vegetaţie uscată, aflate mai ales pe coasta vestică a SUA, producerea de incendii de păduri şi zone forestiere este întâlnită în mod frecvent. Înaintea călătoriei în SUA, este recomandată obţinerea de informaţii privind zonele potenţial afectate şi evitarea frecventării acelor zone. Informaţii la zi se pot obţine prin consultarea paginii web http://www.nhc.noaa.gov/. De asemenea, puteţi accesa site-ul oficial al MAE român, Rubrica “Sfaturi de călătorie/ Alerte de călătorie.”

Siguranţă şi criminalitate 

Statele Unite ale Americii reprezintă, în general, o ţară sigură. Unele oraşe americane se caracterizează prin zone ”bune” şi zone “rele”, în special la periferii. MAE recomandă evitarea frecventării zonelor rău famate, în special pe timpul nopţii, informaţii privind locaţia respectivelor zone putând fi obţinute prin consultarea localnicilor şi a presei locale.

Înaintea deplasării către destinaţia dorită, este recomandată rezervarea serviciilor de cazare. Înnoptarea în staţiile de tren, în autogări sau în maşini parcate în locurile special amenajate pentru staţionarea vehiculelor nu este acceptată în SUA.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor americane, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

* 911 – poliţie, pompieri, salvare, alte servicii de urgenţă

Vă recomandăm, de asemenea, sesizarea celui mai apropiat oficiu consular român, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Ameninţări teroriste

Administraţia SUA manifestă o continuă preocupare faţă de potenţialele atacuri teroriste pe teritoriul său. Ulterior atentatelor teroriste din 11 septembrie 2001, guvernul american a avertizat de mai multe ori asupra pericolului eventualităţii producerii de noi atacuri teroriste pe teritoriul american. Nivelurile de alertă utilizate de autorităţile americane sunt următoarele: verde (risc scăzut), albastru (alertă preventivă), galben (alertă medie), portocaliu (alertă ridicată), roşu (alertă maximă). Nivelul de alertă indicat în prezent este portocaliu (risc semnificativ de atac terorist), iar pentru aeroporturile pe care aterizează curse aeriene dinspre Marea Britanie nivelul de alertă este roşu (cel mai ridicat nivel de alertă). Pentru informaţii suplimentare, recomandăm consultarea informaţiilor furnizate de autorităţile americane (www.dhs.gov).

În acest sens, guvernul american a sporit nivelul de securitate în special la intrarea în sediile instituţiilor publice şi la aeroporturi, rezultând în mod frecvent anulări sau întârzieri în graficul curselor aeriene din şi spre Statele Unite ale Americii. Călătorii români trebuie să fie avizaţi de riscurile şi ameninţările posibilelor atacuri teroriste, recomandându-se astfel prudenţă, luarea măsurilor de siguranţă, precum şi evitarea frecventării locurilor publice foarte aglomerate (metrou, pieţe publice) şi a zonelor de interes, vizitate în special de cetăţenii străini.

În scopul menţinerii transportului aerian internaţional în condiţii de maximă siguranţă, din data de 4 ianuarie 2010, Statele Unite ale Americii, prin Administraţia de Siguranţă a Transportului, a introdus noile măsuri de securitate pentru toate zborurile către SUA. Măsurile de securitate prevăd folosirea de tehnologii cu un grad sporit de inspecţie şi verificare, precum şi utilizarea sistemului de verificare a pasagerilor, în mod aleatoriu, sau în baza unor indicii de ameninţare teroristă.

Faţă de reglementările privind bagajele şi conţinutul acestora, responsabilii americani îndrumă persoanele interesate, ca, la data achiziţionării biletului de călătorie, să solicite informaţiile respective direct de la linia aeriană transportatoare, având în vedere specificitatea informaţiilor în funcţie de compania aeriană transportatoare.

Cetăţenilor români care călătoresc în SUA li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile americane (http://www.dhs.gov ; http://www.travel.state.gov ) şi să acceseze periodic site-ul oficial al Ministerului român al Afacerilor Externe.

Sursă de informare: Ministerul Afacerilor Externe

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Comentarii

 • Răspunde
  strat
  ianuarie 20 2014

  cine ma ajuta si pe mine cu niste detali sa pot sa plec an america

 • Răspunde
  DANIELA
  octombrie 1 2014

  PENTRU A MERGE LA CONSULAT SI A DA INTERVIUL , AM NEVOIE DE PASAPORT BIOMETRIC SAU ESTE VALABIL SI PASAPORTUL EMIS IN 2008 SI CARE SCADE IN 2018.

  • Răspunde
   octombrie 1 2014

   Bună ziua,

   Pentru a călători în SUA, aveţi nevoie de un paşaport valabil şi în bună stare.

   • Răspunde
    Ionel
    aprilie 23 2016

    Se pare ca intre timp s-a schimbat situatia.
    Doar cei cu pasapoarte biometrice mai sunt primiti la intrarea in SUA.
    Deci cei cu o viza obtinuta de mult timp , inca valabila, si cu pasapoarte ne-biometrice valabile pana in 2018/2019 – NU vor mai putea intra in USA.
    Trebuie neaparat sa va schimbati pasaportul…

 • Răspunde
  dascalu
  octombrie 5 2014

  Buna ziua,
  Sunt casatorita cu un cetatean elvetian dar nu am inca cetatenia elvetiana si vrem sa facem impreuna o calatorie in vestul SUA pe cont propriu timp de o luna. Ce documente imi sunt necesare?

 • Răspunde
  Ciobanu
  octombrie 28 2014

  Buna sunt un baiat de 23 de ani ce acte imi trebuie pentru america vreau sa stau pe o perioada mai lunga ,adica maxima imi puteti da info va multumesc!!

 • Răspunde
  Elena
  februarie 12 2015

  Buna! Locuiesc in Spania de mai mult de 12 ani dar inca mentin cetatenia romana. Intentia mea e de a calatorii in SUA pentru un timp nedeterminat.. Daca incep o cariera aici ,as putea face un transfer ? E mai usor? E preferibil sa-mi schimb nationalitatea pentru a avea o anumita facilitate de a intra?
  Mersi !

 • Răspunde
  Ionuț Catalin
  iunie 26 2016

  Buna seara. Doream sa va întreb in ce condiții legale pot cumpara o casa in America (Miami). Eu nu dețin cetățenie SUA. Va multumesc

 • Răspunde
  Dan-Alexandru
  octombrie 18 2016

  Din ce stiu eu,dureaza foarte foarte mult pana poti obtine viza de calatorie. As vrea sa plec intr-un concediu,timp de 6-7 zile,ma intereseaza exact cui trebuie sa ma adresez,ce acte sunt necesare in acest caz,etc. Cat mai multe detalii despre acte. Multumesc

 • Răspunde
  Popa
  iulie 6 2018

  Buna seara copilul meu trebuie sa mearga cu scoala in S.U .A are 18 ani si e nascut in Romania dar merge la svoala in Italia acordutile de Guvern nu sunt acelrasi as dori o mica informazie cand completeaza fisa de imbarcare nationalitatea romana nu exista pe exemplarul lorel merge in S.U.A. pt 20 zile intr-un colegiu american la New York

Scrie un comentariu