24 Martie, 2019

Vreau să devin consultant fiscal. Ce trebuie să ştiu?

Un răspuns succint ar fi acela că persoana care vrea să devină consultant fiscal trebuie să vadă reglementările din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, precum şi normativele Camerei consultanţilor fiscali. Iată mai jos câteva detalii preliminare.

Dacă doriţi să obţineţi calitatea de consultant fiscal, trebuie, în primul rând, să fiţi absolvent cu licenţă al unei facultăţi cu profil economic. Vă trebuie, în plus, experienţă profesională de cel puţin cinci ani, din care cel puţin trei ani în una sau mai multe activităţi cum sunt: elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale; administrare fiscală; elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile; activitate financiar-contabilă; activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice; activitate de consultant fiscal asistent.

Mai aveţi de dovedit că nu aveţi antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor profesionale anterioare.

În sfârşit, vi se cere să aveţi capacitate deplină de exerciţiu şi să fiţi apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Dacă îndepliniţi aceste condiţii, puteţi susţine examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Candidaţii la calitatea de consultant fiscal asistent trebuie să aibă o experienţă profesională de minimum doi ani. După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea “Consultanţi fiscali asistenţi”, urmând să vă desfăşuraţi activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ şi numai în condiţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

După stagiul de trei ani, în calitate de consultant fiscal asistent, vă pueţi înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de doi ani de la finalizarea stagiului. Şi în această etapă trebuie să dovediţi că: nu aveţi antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor profesionale; aveţi capacitate deplină de exerciţiu; sunteţi declarat apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

ATENŢIE! Pe perioada stagiului de consultant fiscal asistent, trebuie să urmaţi anual un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali. Îndeplinirea acestei obligaţii constituie condiţie pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

Înregistrare. După promovarea examenului de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, sunteţi obligat să vă înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea corespunzătoare, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

Condiţiile privind înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală se găsesc în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.

După împlinirea termenului de cel mult 12 luni, dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală atât la secţiunea “persoane active”, cât şi la secţiunea “persoane inactive”, numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislaţiei fiscale organizat de Camera Consultanţilor Fiscali.

Persoana care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.

Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea “persoane active”.

Carnetul profesional se emite şi se vizează în condiţiile prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, atât pentru consultanţii fiscali, cât şi pentru consultanţii fiscali asistenţi.

Reglementări legale

Alte detalii găsiţi în Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, publicată în Monitorul Oficial nr. 538 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002. Dintre modificările şi completările ulterioare, le-am semnalat pe cele aduse — în această materie –, prin O.U.G. nr. 8/2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014, cu aplicare din 28 februarie 2014.

Hotărâri ale Camerei Consultanţilor Fiscali

- Hotărârea nr. 1/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 77/2014) privind aprobarea cuantumului taxei (în valoare de 500 lei) pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014;

- Hotărârea nr. 2/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 88/2014) privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2014;

- Hotărârea nr. 3/2014 (publicată în Monitorul oficial nr. 179/2014) privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2014;

- Hotărârea nr. 7/2014 (publicată în Monitorul Oficial nr. 628/2014) privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Notă: Informaţii actuale despre examenul din 2014 de atribuire a calităţii de consultant fiscal găsiţi în acest articol.

————————————(P)————————————

Legislaţia românească este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Free Images

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu