21 Februarie, 2018

Vin modificări la Codul fiscal pentru a se împiedica evaziunea fiscală la produsele energetice!

Completările preconizate prin proiectul de ordonanţă de urgenţă, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice, prevăd obligaţia marcării şi colorării păcurei şi a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia, astfel încât să poată fi monitorizată utilizarea efectivă a acestor produse energetice şi taxarea corespunzătoare în funcţie de utilizare.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de act normativ, păcura şi produsele energetice asimilate acesteia din punct de vedere al accizelor, sunt produse destinate a fi utilizate drept combustibil pentru încălzire. Totuşi, există cazuri când aceste produse sunt utilizate drept combustibil pentru motor. În această situaţie, în conformitate cu reglementările de la art. 20616 alin. (4) şi (41) din Codul fiscal, aceste produse sunt accizate la nivelul combustibilului pentru motor echivalent, respectiv motorină. O comparaţie este edificatoare: nivelul accizelor pentru păcură este de 15 euro/tonă, în timp ce nivelul accizelor pentru motorină este de 374 euro/tonă, deci de aproximativ 25 de ori mai mic faţă de cel al motorinei.

Totodată,  s-a observat o creştere alarmantă a importurilor de astfel de produse energetice, cu caracteristici fizico-chimice foarte apropiate cu cele ale motorinei, inclusiv în ceea ce priveşte aspectul de lichid galben, limpede, transparent, dar care nu îndeplinesc condiţiile minime pentru a putea fi încadrate la codurile aferente motorinelor din nomenclatura combinată.

Ulterior punerii în liberă circulaţie pe teritoriul Uniunii Europene, la un nivel al accizelor de 15 euro/tonă, aceste produse energetice sunt oferite spre utilizare, în calitate de combustibil pentru motor, operatorilor economici care activează în domeniul construcţiilor şi care deţin parcuri mari de autovehicule şi utilaje de construcţii. De asemenea, la nivelul ţării noastre există producători care realizează păcură şi produse energetice asimilate păcurei din punct de vedere al accizelor, din amestecul motorinelor şi a reziduurilor. Faţă de această practică, există indicii că produsul finit, datorită caracterisiticilor fizico-chimice foarte apropiate cu cele ale motorinei, nu este utilizat drept combustibil pentru încălzire, ci din contră, este utilizat drept combustibil pentru motor, evitându-se plata unei accize mult mai mari.

În unele cazuri, se mai arată în Nota de fundamentare,  produsele energetice cu nivel ridicat al accizelor, de tipul motorinelor, sunt achiziţionate de antrepozitari autorizaţi de producţie produse energetice, în general din categoria păcurelor, ca materii prime în scopul declarat de a fi amestecate cu reziduuri, ulterior aceştia comercializând motorina ca atare, fără nicio prelucrare, dar pe care o declară ca fiind un produs energetic de tipul păcurei, cu nivel de accizare de 15 euro/1.000 kg.

De asemenea, în multe din cazuri, prin intermediul firmelor fantomă, aceste produse cu denumirea de „păcură” provenite din import, din achiziţii intracomunitare ori din producţie naţională sunt „spălate” prin intermediul unor firme fantomă ajungând a se comercializa, inclusiv prin staţii de distribuţie a carburanţilor ca motorină.

Urmare a faptului că, utilizarea efectivă a acestui tip de produse energetice este dificil de urmărit şi deoarece aceste produse energetice prezintă un grad ridicat de risc în ceea ce priveşte evaziunea fiscală, nivelul accizelor pentru motorină fiind de 25 de ori mai ridicat decât cel al accizelor pentru păcură, se impune reducerea acestui risc prin introducerea obligativităţii marcării şi colorării păcurei, precum şi a produselor asimilate acesteia.

În prezent, legislaţia naţională prevede marcarea şi colorarea motorinei utilizată drept combustibil pentru navigaţie, utilizare scutită de la plata accizelor potrivit art. 20660 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. De altfel, această practică s-a dovedit eficientă în ceea ce priveşte contracararea utilizării frauduloase a motorinei scutite de la plata accizei.

În urma acestor constatări, se propune să se introducă obligaţia marcării şi colorării păcurei şi a produselor energetice asimilate din punct de vedere al accizelor acesteia, în vederea diminuării evaziunii fiscale din domeniul produselor energetice. Scopul aplicării marcatorilor fiscali este acela de a se monitoriza utilizarea efectivă a acestor produse energetice, astfel încât produsele să fie taxate corespunzător în funcţie de utilizare.

Proiectul de act normativ prevede ca pe teritoriul naţional să nu se mai utilizeze, transporte, deţină în afara antrepozitului fiscal sau să nu se mai comercializeze, produse tip păcură, fără a fi marcate şi colorate.

În condiţiile în care se constată prezenţa acestor produse fără a fi marcate şi colorate, se va proceda la stabilirea ca obligaţie de plată a unei accize la nivelul motorinei.

Totodată, în situaţia în care se constată utilizarea sau comercializarea acestor produse drept carburanţi pentru motor, se va aplica de asemenea nivelul accizelor pentru motorină.

Pentru aplicarea unui tratament nediscriminatoriu, marcarea şi colorarea acestor produse va fi obligatorie atât pentru produsele din producţia internă, cât şi pentru produsele provenite din achiziţii intracomunitare sau din import.

În ceea ce priveşte stocurile de produse tip păcură existente pe piaţă la data intrării în vigoare a prezentului act normativ, există obligaţia inventarierii acestora, precum şi a supravegherii circulaţiei şi consumului până la epuizarea stocurilor.

De asemenea, se reglementează şi regimul deplasărilor intracomunitare, din şi spre ţări terţe, precum şi a celor care au loc doar pe teritoriul naţional sau în tranzit şi care au fost iniţiate înainte ca acest proiect de act normativ să intre în vigoare. Monitorizarea mişcărilor până la locul de destinaţie sau până părăsesc teritoriul naţional se va face prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

De asemenea, se prevede ca durata deplasărilor iniţiate înainte de intrarea în vigoare a prezentului act normativ nu poate fi mai mare de 92 de zile. Se ţine cont de de faptul că Regulamentul (CE) nr. 684/2009 al Comisiei din 24 iulie 2009 de implementare a Directivei 2008/118/CE a Consiliului în ceea ce priveşte procedurile informatizate pentru deplasarea produselor accizabile în regim suspensiv de accize, indică acest termen ca fiind un termen rezonabil pentru încheierea deplasărilor în regim suspensiv de accize.

Produsele energetice de tipul păcurei şi cele asimilate acesteia nu sunt supuse marcării şi colorării în situaţiile în care sunt destinate exportului şi livrărilor intracomunitare, iar livrarea şi circulaţia acestora se face doar sub supraveghere fiscală, potrivit prevederilor proiectului de act normativ.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu