19 August, 2017

TVA. Prestările de servicii către sine

Informaţii oferite în cadrul seminarului online:

A fost exclusă din cadrul prestărilor de servicii către sine (asimilate serviciilor cu plată) utilizarea bunurilor de capital de către persoana impozabilă în folosul propriu sau de către personalul acesteia ori pentru a fi puse la dispoziţie în vederea utilizării în mod gratuit altor persoane, pentru alte scopuri decât desfăşurarea activităţii sale economice, dacă taxa pentru bunurile respective a fost dedusă total sau parţial. (art. 129 (4) a) din Codul fiscal, care transpune art. 168a din Directiva 2006/112/CE, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2009/162/UE).

 

 

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu