20 Septembrie, 2019

VIDEO: Examenul auto 2017. Proba teoretică

Pentru cei care urmează să suţină examenul auto, ne-am gândit că ar fi oportună o serie de articole care să detalieze prevederile legale în vigoare privind atât proba teoretică, cât şi cea practică. Procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere este reglementată prin Ordinul MAI nr. 268/2010, din care vom prezenta în continuare cele mai importante aspecte.

Desigur, puteţi consulta o sinteză a acestor informaţii vizionând clipul de mai jos, realizat special de Legestart pe acest subiect.Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

Ce este şi când se susţine?

Reţinem, în primul rând, că examinarea se desfășoară prin susținerea, succesiv, a probei teoretice și a probei practice, în zile diferite. Probele teoretice pentru mai multe categorii pot fi susținute în aceeași zi, exceptând situația în care obținerea unei categorii este condiționată de deținerea prealabilă a unei alte categorii.

Proba teoretică constă în indicarea variantelor de răspuns la întrebările generate de aplicația informatică realizată și gestionată de către D.R.P.C.I.V.

Accesul candidaților la aplicația informatică se realizează pe baza unui bon de ordine care conține un cod de bare, înmânat de lucrătorii serviciilor publice comunitare la intrarea în sala de examinare. Codul de bare identifică testul de examen la care a răspuns un anumit candidat și are valabilitate doar în ziua emiterii.

Limba de susţinere

Regula stabileşte că proba teoretică se susține în limba română, însă, în cazul candidaților cetățeni români aparținând minorităților naționale, aceasta se poate susține, la cerere, în limba maternă.

În cazul străinilor, al cetățenilor statelor membre UE, altele decât România, al cetățenilor statelor membre ale Spațiului Economic European și al cetățenilor Confederației Elvețiene, proba teoretică se poate susține, la cerere, în limbile engleză, franceză sau germană.

ATENŢIE! Opțiunea privind limba de examinare se consemnează pe cererea-tip inclusă în dosarul de examinare.

Câte întrebări, cât timp şi câte răspunsuri corecte pentru promovare?

Testul de examen este precedat de 3 întrebări de acomodare. Indiferent de corectitudinea răspunsurilor la cele 3 întrebări de acomodare, candidatul va trece la soluționarea testului propriu-zis.

Testul este generat de sistemul informatic, fiecare întrebare prezentând 3 variante de răspuns. Întrebările pot avea unul, două sau trei răspunsuri corecte.

ATENŢIE! Candidatul poate răspunde la fiecare întrebare afișată în ordinea apariției acestora sau poate amâna răspunsurile, revenind ulterior asupra lor.

Proba teoretică cuprinde un număr diferențiat de întrebări particularizate pentru fiecare categorie, criteriile de promovabilitate fiind următoarele:

 • pentru categoriile AM, A1, A2 și A, testul cuprinde 20 întrebări, timpul de soluționare fiind de 20 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puțin 17 întrebări;
 • pentru categoriile B, B1, C, C1, Tr, D, D1, Tb și Tv, testul cuprinde 26 de întrebări, timpul de soluționare fiind de 30 de minute. Pentru a promova examenul teoretic, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puțin 22 de întrebări;
 • pentru categoriile BE, C1E, CE, D1E și DE, testul cuprinde 11 întrebări, timpul de soluționare fiind de 15 minute. Se declară «admis» candidatul care răspunde corect la cel puțin 9 întrebări.

Evaluarea răspunsurilor se aduce la cunoștința candidatului în mod direct, prin afișarea în timp real pe ecranul de examinare a rezultatului general și a calificativului final. Pe ecran este afișat și contorul de timp.

Candidatul este declarat respins dacă nu răspunde corect în timpul și la numărul minim de întrebări.

Interdicţii şi obligaţii în timpul probei teoretice a examenului auto

Cu ocazia susținerii probei teoretice candidaților le este interzis:

 • să folosească o altă limbă decât cea menționată în cererea-tip;
 • să folosească în sala de examinare înscrisuri ajutătoare, echipamente tehnice de comunicare ori înregistrare audio/video;
 • să poarte discuții cu alți candidați;
 • se prezinte la examen sub influența băuturilor alcoolice, a produselor sau substanțelor stupefiante ori a medicamentelor cu efecte similare acestora;
 • să se manifeste zgomotos sau într-un alt mod care poate perturba examinarea celorlalți candidați.

De asemenea, sunt stabilite şi câteva obligaţii ce trebuie îndeplinite de către candidaţi: 

 • să aibă asupra lor dosarul de examinare și actul de identitate în original, în absența oricăruia dintre acestea accesul lor în sala de examen fiind interzis;
 • să selecteze, în vederea examinării, numai limba pentru care au optat și care a fost înscrisă în cererea-tip.

ATENŢIE! Candidatul este declarat respins în caz de fraudă sau de nerespectare a acestor interdicții și obligații.

Candidaților le este interzis să părăsească sala de examinare înainte de terminarea probei teoretice, fapt confirmat prin afișarea mesajului “Admis”/”Respins” pe ecranul de examinare. În cazul părăsirii voluntare a sălii înainte de finalizarea testului, candidaților respectivi li se interzice reintrarea în sală, rezultatul la proba teoretică fiind “Respins”.

Supraveghere video

Pe 30 iunie 2017 au intrat în vigoare modificările aduse Codului rutier referitoare la înregistrarea video şi audio a probelor teoretice şi practice din cadrul examenului auto. Astfel, pentru asigurarea şi verificarea legalităţii examenului de obţinere a permisului de conducere, înregistrarea probelor se va face diferenţiat, după cum urmează:

 • proba teoretică – înregistrare video;
 • proba practică – înregistrare video şi audio.

Admis sau respins

Calificativul “admis” la proba teoretică permite susținerea probei practice în perioada de valabilitate a cursului de pregătire.

Candidatul “respins” la proba teoretică poate susține o nouă examinare, cu achitarea taxei corespunzătoare, numai după o perioadă de cel puțin 15 zile de la data declarării ca “respins”.

Menţiuni speciale

Examenul întrerupt datorită unor defecțiuni tehnice se reia de îndată ce au fost înlăturate cauzele acestora.

Totodată, de reţinut şi faptul că, în timpul desfășurării probei teoretice, sistemul informatic preia 3 imagini faciale ale candidatului, care se tipăresc pe anexa la testul de examen.

Taxe de susţinere a examenului auto

De la 1 februarie 2017, sunt în vigoare următoare taxe de examinare pentru obţinerea permisului de conducere:

 • pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile A, A1, B, B1 şi B+E – 6 lei (primele 3 încercări);
 • pentru autovehicule din categoriile şi subcategoriile C, C1, Tr, D, D1, C+E, D+E, C1+E, D1+E, Tb şi TV – 28 lei (primele 3 încercări);
 • în cazul persoanelor cărora le-a fost anulat permisul de conducere, pentru categoriile cuprinse în permisul anulat, precum şi a persoanelor care au fost respinse de 3 ori la examenul pentru obţinerea aceleiaşi categorii a permisului de conducere, precum şi pentru persoanele care nu au absolvit o şcoală de conducători de autovehicule, cu excepţia celor pentru categoriile B, B1, B+E – 84 lei.

Într-un material viitor vom prezenta informaţiile cele mai importante privind susţinere probei practice din cadrul examenului auto.

Ai nevoie de Ordinul MAI nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu