Deoarece ieri, în cadrul Camerei Deputaţilor, a fost adoptat proiectul de Lege  privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, iar subiectule este unul foarte important, cu atât mai mult cu cât actul normativ vine cu noutăţi, vă invităm să parcurgeţi în continuare 10 cele mai importante prevederi.

ATENŢIE! Reglementările de mai jos nu se aplică încă, Legea RCA fiind valabilă după publicarea ei în Monitorul Oficial.

Va rugam acceptati cookie-uri de marketing marketing pentru a vizualiza acest video.

Abonează-te aici la canalul de Youtube Legestart şi vei descoperi primul cele mai noi clipuri de informare legislativă rapidă.

1. Asiguraţii cu risc ridicat

Apare reglementat prin lege asiguratul cu risc ridicat – persoana care pe baza încadrării în clasele de risc pentru care cel puțin trei asigurători RCA ofertează un tarif de primă de N ori mai mare decât tariful de referinţă calculat de catre BAAR.

Factorul ,,N” este stabilit de către BAAR, cu aprobarea ASF şi este calculat pentru un vehicul cu aceleași caracteristici tehnice cu cele ale vehiculului pentru care se solicită asigurarea, precum și pentru aceeași clasă de bonus-malus a asiguratului/utilizatorului.

2. Perioada de timp pe care se încheie contractul RCA

Contractul RCA se încheie pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 12 luni, multiplu de o lună, în funcţie de opţiunea asiguratului. Cu titlu de excepţie, contractul se poate încheia pe o perioadă mai mică de o lună în următoarele situaţii:

  • pentru vehiculele înmatriculate/înregistrate în alte state membre ale Spațiului Economic European și Confederației Elvețiene pentru care se solicită asigurarea în vederea importului în România, pe o perioadă de maximum 30 de zile de la data dobândirii proprietăţii, dovedită cu documente justificative;
  • pentru vehiculele destinate exportului, pe o perioadă de maximum 30 de zile;
  • pentru vehiculele care se autorizează provizoriu pentru circulaţie, pe perioade de 30 de zile, dar cumulat nu mai mult de 90 de zile.

3. Plata primelor de asigurare

Plata primelor de asigurare se face integral sau în rate, conform acordului dintre asigurat şi asigurătorul RCA.

Contractul RCA produce efecte şi în cazul în care rata primei de asigurare nu a fost plătită la termenul convenit între asigurat/contractant/utilizator şi asigurătorul RCA, dacă asigurătorul RCA nu şi-a exercitat dreptul de reziliere a contractului RCA.

De asemenea, contractul RCA constituie titlu executoriu pentru ratele scadente şi neachitate.

4. Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA

Limitele minime de răspundere acoperite prin asigurarea RCA conform reglementărilor Uniunii Europene sunt următoarele:

  • pentru prejudicii materiale produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 1.220.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de BNR;
  • pentru vătămări corporale şi decese, inclusiv pentru prejudicii fără caracter patrimonial produse în unul şi acelaşi accident, indiferent de numărul persoanelor prejudiciate, limita de despăgubire se stabileşte, pentru accidente, la un nivel de 6.070.000 euro, echivalent în lei la cursul de schimb al pieţei valutare la data producerii accidentului, comunicat de Banca Naţională a României.

5. Suspendarea contractului RCA la cerere se face cu depunerea plăcuţelor de înmatriculare

Contractul RCA poate fi suspendat la cererea asiguratului care a încheiat un contract RCA pe perioada suspendării dreptului de circulaţie al vehiculului conform prevederilor legale sau pe perioada imobilizării vehiculului, cu obligaţia depunerii plăcuţelor de înmatriculare/înregistrare la autoritatea care le-a eliberat.

6. Pe perioada suspendării RCA, maşina trebuie ţinută în spaţiu privat

Asiguratul are obligația ca, pe toată durata suspendării contractului RCA, să imobilizeze vehiculul într-un spațiu privat, în afara domeniului public. Neîndeplinirea acestei obligații este asimilată cu încălcarea obligației de asigurare şi neîndeplinirea obligaţiei de a depune plăcuţele de înmatriculare și se sancționează contravențional, cu amendă de la 1.000 de lei la 2.000 de lei plus reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului.

7. Se poate merge la orice service auto

Contractul RCA dă dreptul persoanei prejudiciate, în cazul producerii unui prejudiciu, să se poată adresa pentru efectuarea reparaţiei oricărei unităţi reparatoare auto, în condiţiile legii, fără nicio restricţie sau constrângere din partea asigurătorului RCA sau a unităţii reparatoare auto, care ar putea să-i influenţeze opţiunea.

8. Folosirea pieselor contrafăcute la reparaţii

Utilizarea în reparaţia vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafăcute şi/sau falsificate de către unităţile reparatoare auto constituie infracţiune, pedepsită prin reglementările penale în vigoare.

9. Poliţe RCA false

Tot în categoria infracţiunilor va fi inclusă şi emiterea / comercializarea polițelor de asigurare RCA false sau falsificate. Fapta se pedepsește conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare.

10. Nu trebuie să încheie asigurare RCA

Nu sunt obligate să încheie un contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal. Pentru riscurile ce derivă din aceste activităţi, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiţiei se pot asigura facultativ.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here