17 August, 2017

Vezi ce obligaţii fiscale trebuie să depui la Fisc până marţi!

Contribuabilii trebuie să depună la Fisc până marţi, 25 septembrie, următoarele obligaţii fiscale:

1. Declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal – Formular 301.

2. Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit, aferente trim. III 2012

3. Plata impozitului reţinut la sursă în luna august

4. Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna august

5. Efectuarea plăţii anticipate de 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată)

6. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (a treia rată).

7. Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (prima rată semestrială)

8. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat – Formular 100

9. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate  – Formular 112

10. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă – Formular 224

11. Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor

12. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formular 300

13. Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna august – Formular 301

14.Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna august – Formular 390 VIES

15. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc.; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 1561 din Codul Fiscal) – Formular 394

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu