23 August, 2017

Veniturile nerezidenţilor

A. Venituri impozabile obţinute din România

a) Dividende;

b) Dobânzi;

c) Redevenţe;

d) Comisioane;

e) Venituri din activităţi sportive şi de divertisment desfăşurate în România;

f) Venituri din prestarea de servicii de management sau de consultanţă din orice domeniu;

g) Venituri din servicii prestate în România, exclusiv transportul internaţional şi prestările de servicii accesorii acestui transport;

h) Venituri reprezentând remuneraţii primite de nerezidenţi ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administraţie al unei persoane juridice române;

i) Venituri din profesii independente desfăşurate în România;

j) Venituri din pensii primite de la bugetul asigurărilor sociale sau de la bugetul de stat;

k) Venituri din premii acordate la concursuri  organizate în România;

l) Venituri obţinute la jocurile de noroc practicate în România;

m) Venituri realizate de nerezidenţi din lichidarea unei persoane juridice române.

n) Venitul brut realizat din lichidarea unei persoane juridice române reprezintă suma excedentului distribuţiilor în bani sau în natură care depăşeşte aportul la capitalul social al persoanei fizice / juridice beneficiare.

o) Venituri realizate din transferul masei patrimoniale fiduciare de la fiduciar la beneficiarul nerezident în cadrul operaţiunii de fiducie;

B. Venituri obţinute din România de nerezidenţi, însă impozitate conform altor titluri din Codul fiscal

1. Veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent din România – Titlul II sau Titlul III;

2. Veniturile unei persoane juridice străine obţinute din proprietăţi imobiliare situate în România – Titlul II;

3. Venituri din transferul titlurilor de participare deţinute de o persoană juridică străină la o persoană juridică română – Titlul II;

4. Veniturile obţinute de o persoană fizică nerezidentă dintr-o activitate dependentă desfăşurată în România – Titlul III;

5. Veniturile obţinute de o persoană fizică nerezidentă din închirierea sau altă formă de cedare a dreptului de folosinţă a unei proprietăţi imobiliare situate în România, din transferul proprietăţilor imobiliare situate în România sau din transferul titlurilor de valoare deţinute într-o persoană juridică română – Titlul III.

6. Veniturile obţinute de nerezidenţi dintr-o asociere constituită în România;

7. Veniturile realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar, altele decât remuneraţia acestuia. Tratamentul fiscal se stabileşte în funcţie de natura venitului respectiv şi supus impunerii conform titlului V, sau titlului II şi III, după caz. Obligaţiile fiscale ale constituitorului nerezident vor fi îndeplinite de fiduciar. (completare la art.115 alin.2^1 prin OG nr.30/2011)

C. Venituri obţinute de nerezidenţi, care nu se impozitează în România

1. Veniturile obţinute de organismele nerezidente de plasament colectiv fără personalitate juridică din transferul titlurilor de valoare, al titlurilor de participare, deţinute direct sau indirect într-o persoană juridică română;

2. Veniturile obţinute de nerezidenţi pe pieţe de capital străine din transferul titlurilor de participare, deţinute la o persoană juridică română, precum şi din transferul titlurilor de valoare, emise de rezidenţi români;

3. Venitul obţinut de la un fiduciar rezident de către un beneficiar nerezident atunci când acesta este constituitor nerezident, din transferul masei patrimoniale fiduciare în cadrul operaţiunii de fiducie. (completare la art.115 alin.6 prin OG nr.30/2011)

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu