17 Februarie, 2018

Venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură

Legestart a semnalat, în materiale anterioare, unele noutăţi privind integrarea activităţilor agricole în Codul fiscal, în legătură cu determinarea valorii fiscale, venituri impozabile şi neimpozabile, cheltuieli nedeductibile, amortizarea fiscală.

Ordonanţa Guvernului nr. 8/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (publicată în Monitorul oficial nr. 54 din 23 ianuarie 2013) modifică, de asemenea, un întreg capitol din Codul fiscal referitor la veniturile din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură. Reglementările sunt în vigoare de la 1 februarie.

Definirea veniturilor

În noua redactare, reglementările conţinute în articolele 71-74 se referă la venituri obţinute individual sau într-o formă de asociere. În ce priveşte structura acestor venituri, remarcăm, faţă de prevederile în forma anterioară, cuprinderea aici şi a veniturilor din creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală. Sunt, de asemenea, adăugate, veniturile obţinute din silvicultură şi piscicultură, aceste din urmă două categorii fiind impozitate ca venituri din activităţi independente, cu determinarea venitului net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Veniturile obţinute prin valorificarea produselor agricole vegetale, viticole, pomicole şi altele asemenea, precum şi din creşterea animalelor, în altă modalitate decât în stare naturală reprezintă venituri din activităţi independente şi se supun regulilor de impunere proprii categoriei respective. Dacă, pentru aceleaşi categorii de venituri, nu au fost stabilite norme de venit, acestea sunt considerate venituri impozabile şi se supun impunerii venituri din activităţi independente, venitul net anual fiind determinat în sistem real, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă. Pentru aceste venituri sunt aplicabile regulile de impunere proprii veniturilor din activităţi independente pentru care venitul net anual se determină în sistem real.

Venituri neimpozabile

Prin modificările aduse la Codul fiscal, Ordonanţa nr. 8/2013 stabileşte limitele în care nu se impozitează veniturile obţinute din valorificarea produselor agricole vegetale, viticole, pomicole şi altele asemenea, precum şi din creşterea animalelor. Nu sunt venituri impozabile veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică.

Norme de venit

Venitul dintr-o activitate agricolă se stabileşte pe bază de norme de venit, pe unitatea de suprafaţă (ha)/cap de animal/familie de albine, iar ordonanţa dă şi un tabel cu normele de venit pentru perioada impozabilă din anul fiscal 2013 cuprinsă între 1 februarie 2013 şi până la sfârşitul anului fiscal. Începând cu anul fiscal 2014, normele de venit se vor stabili de către direcţiile teritoriale de specialitate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi, după ce se aprobă de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, se publică până cel târziu la data de 15 februarie a anului pentru care se aplică aceste norme de venit.

Calculul impozitului aferent veniturilor din activităţi agricole se face prin aplicarea unei cote de 16% asupra venitului anual din activităţi agricole stabilit pe baza normei anuale de venit, impozitul fiind final. Declaraţia fiscală se depune până la 25 mai inclusiv a anului fiscal, pentru anul în curs. În cazul în care activitatea se desfăşoară în cadrul unei asocieri fără personalitate juridică, obligaţia depunerii declaraţiei la organul fiscal competent revine asociatului care răspunde pentru îndeplinirea obligaţiilor asociaţiei faţă de autorităţile publice în cadrul aceluiaşi termen. Anexa declaraţiei depusă de asociatul desemnat va cuprinde şi cota de distribuire ce revine fiecărui membru asociat din venitul impozabil calculat la nivelul asocierii.

Nu depun declaraţia de venit cei care obţin venituri din veniturile obţinute de persoanele fizice din valorificarea în stare naturală a produselor culese sau capturate din flora şi fauna sălbatică şi nici veniturile din valorificarea produselor agricole vegetale, viticole, pomicole şi altele asemenea, precum şi din creşterea animalelor în limitele stabilite prin ordonanţă.

Plata impozitului anual stabilit conform deciziei de impunere anuale se efectuează către bugetul de stat în două rate egale, astfel:

- 50% din impozit până la data de 25 octombrie inclusiv;

- 50% din impozit până la data de 15 decembrie inclusiv.

Impozitul se virează la bugetul de stat şi din acesta nu se distribuie cote defalcate către bugetele locale.

Plăţi anticipate de impozit. Sunt obligaţi să facă plăţi anticipate cu titlu de impozit, exceptându-se cazul veniturilor pentru care plăţile anticipate se stabilesc prin reţinere la sursă, contribuabilii care obţin venituri din:

- activităţi independente;

- cedarea folosinţei bunurilor;

- activităţi agricole impuse în sistem real, prevăzute la art. 71 alin. (5) – respectiv produse agricole vegetale, produse viticole, pomicole şi altele asemenea, precum şi venituri din creşterea animalelor, pentru care nu au fost stabilite norme de venit –, precum şi din silvicultură şi piscicultură, cu excepţia veniturilor din arendare.

Plăţile anticipate se efectuează în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

ATENŢIE: Nu se datorează plăţi anticipate în cazul contribuabililor care realizează venituri din arendare şi care au optat pentru determinarea venitului net în sistem real, plata impozitului anual efectuându-se potrivit deciziei de impunere emise pe baza declaraţiei privind venitul realizat.

Declaraţie privind încetarea activităţii

Contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi/sau din activităţi agricole impuse în sistem real, silvicultură şi piscicultură şi care în cursul anului fiscal îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în suspendare temporară a activităţii, potrivit legislaţiei în materie, au obligaţia de a depune la organul fiscal competent o declaraţie, însoţită de documente justificative, în termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, în vederea recalculării plăţilor anticipate.

Reguli privind asocierile fără personalitate juridică

Semnalăm, aici, dispoziţiile modificate potrivit cărora Asocierile, cu excepţia celor care realizează venituri din activităţi agricole impuse pe baza normelor de venit, au obligaţia să depună la organul fiscal competent, până la data de 15 martie a anului următor, declaraţii anuale de venit, conform modelului stabilit de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, care vor cuprinde şi distribuţia venitului net/pierderii pe asociaţi.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  Nicoleta
  februarie 3 2013

  Am 30 ha de teren agricol date in arenda cu contract,ce trebuie sa fac in acest sens dupa noua lege a venitului agricol?????

  • Răspunde
   Admin LegeStart
   februarie 4 2013

   Bună ziua,

   Pentru a afla un răspuns pertinent la problema dumneavoastră, vă recomandăm să intraţi pe forumul nostru, care se află la următoarea adresă: http://forum.legestart.ro/

   Vă mulţumim!

Scrie un comentariu