18 Februarie, 2018

Venitul net anual din activităţi independente

De la 1 iulie se modifică regulile generale de stabilire a venitului net anual din activităţi independente, determinat pe baza contabilităţii în partidă simplă, prin modificările aduse Codului fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 24/2012.

Potrivit Art. 48 Cod fiscal, venitul net din activităţi independente se determină ca diferenţă între venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul realizării de venituri, deductibile, pe baza datelor din contabilitatea în partidă simplă.

Venitul brut cuprinde:

- sumele încasate şi echivalentul în lei al veniturilor în natură din desfăşurarea activităţii;

- veniturile sub formă de dobânzi din creanţe comerciale sau din alte creanţe utilizate în legătură cu o activitate independentă;

- câştigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii, utilizate într-o activitate independentă, exclusiv contravaloarea bunurilor rămase după încetarea definitivă a activităţii;

- veniturile din angajamentul de a nu desfăşura o activitate independentă sau de a nu concura cu o altă persoană;

- veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plată apărute în legătură cu o activitate independentă.

- veniturile înregistrate de casele de marcat cu memorie fiscală, instalate ca aparate de taxat pe autovehiculele de transport persoane sau bunuri în regim de taxi.

În acelaşi capitol sunt prezentate cheltuielile cu deductibilitate limitată, care au rămas nemodificate, precum şi cheltuielile nedeductibile. Ordonanţa de urgenţă nr. 24 a modificat o categorie de cheltuieli nedeductibile, astfel că acestea vor reprezenta 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând şi scaunul şoferului, aflate în proprietate sau în folosinţă. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situaţiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

- vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;

- vehiculele utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;

- vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;

- vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;

- vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidenţa acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

În cazul vehiculelor rutiere motorizate, aflate în proprietate sau în folosinţă, care nu fac obiectul limitării deducerii cheltuielilor se vor aplica regulile generale de deducere.

Modalitatea de aplicare a acestor prevederi se stabileşte prin norme.

Tot prin efectul modificărilor aduse de Ordonanţa de urgenţă nr. 24, aceeaşi încadrare se aplică la definirea acestor cheltuieli nedeductibile pentru determinarea profitului impozabil.

Potrivit aceluiaşi articol 48, contribuabilii care obţin venituri din activităţi independente sunt obligaţi să organizeze şi să conducă contabilitate în partidă simplă, cu respectarea reglementărilor în vigoare privind evidenţa contabilă, şi să completeze Registrul-jurnal de încasări şi plăţi, Registrul-inventar şi alte documente contabile prevăzute de legislaţia în materie. În Registrul-inventar se trec toate bunurile şi drepturile aferente desfăşurării activităţii.

Menţiune. Regulile stabilite prin art. 48 nu se aplică la stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit (în cazul contribuabililor care realizează venituri comerciale din activităţi de producţie,comerţ sau prestări de servicii ale contribuabililor, din prestări de servicii – altele decât cele obţinute din profesiile libere – precum şi din practicarea unei meserii), după cum nici la stabilirea venitului net anual din drepturile de proprietate intelectuală (caz în care venitul annual brut se calculează prin scăderea din venitul brut a unei cheltuielii deductibile egală cu 20% din venitul brut, precum şi a cheltuielilor sociale obligatorii plătite.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu