25 Februarie, 2018

Valoarea fiscală a unor active

În urma unui transfer parțial de active realizat ca urmare a unei vânzări (deci nu ca urmare a unei operațiuni de divizare, fuziune sau aport), activele achiziționate se înregistrează în contabilitatea primitorului la valoarea justă, conform reglementărilor contabile aprobate prin Ordinul nr. 3055 din 2009 punctul 83: „Pentru recunoaşterea în contabilitate a activelor şi datoriilor primite cu ocazia acestui transfer, entităţile trebuie să procedeze la evaluarea valorii juste a elementelor primite, în scopul determinării valorii individuale a acestora. Aceasta se efectuează, de regulă, de către profesionişti calificaţi în evaluare, membri ai unui organism profesional în domeniu, recunoscut naţional şi internaţional”. Deoarece nu am gasit referințe în Codul fiscal cu privire la valoarea fiscală a acestor active primite (articolul 27 referindu-se doar la transferuri de active în schimbul unor titluri de participare, în cadrul unor reorganizîri), am considerat că valoarea fiscală este aceeași cu valoarea contabilă a acestor active, adică valoarea justă de la data transferului (care are loc în cursul anului 2011 și nu la data bilanțului) stabilită de către profesioniștii calificați în evaluare. Ca urmare, amortizarea fiscală coincide cu amortizarea contabilă. S-a procedat corect în aceasta situatie?

În situaţia prezentată, respectiv, transferul parţial de active realizat ca urmare a unei vânzari, sunt aplicabile următoarele prevederi legale:

Potrivit art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal,  valoarea fiscală reprezintă:

a) pentru active şi pasive, altele decât cele menţionate la lit. b) şi c) – valoarea de înregistrare în patrimoniu, potrivit reglementărilor contabile;

b) pentru titlurile de participare/valoare – valoarea de achiziţie sau de aport, utilizată pentru calculul câştigului sau al pierderii, în înţelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe profit;

c) pentru mijloace fixe amortizabile şi terenuri – costul de achiziţie, de producţie sau valoarea de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, la data intrării în patrimoniul contribuabilului, utilizată pentru calculul amortizării fiscale, după caz. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate potrivit legii. În cazul în care se efectuează reevaluări ale mijloacelor fixe amortizabile care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie, de producţie sau al valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe amortizabile se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie, de producţie sau a valorii de piaţă a mijloacelor fixe dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz. În situaţia reevaluării terenurilor care determină o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz, valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit ori constituite ca aport, după caz;

d) pentru provizioane şi rezerve – valoarea deductibilă la calculul profitului impozabil.

În ceea ce priveşte amortizarea fiscală, aceasta se calculează potrivit prevederilor art. 24 din Codul fiscal.

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu