19 August, 2019

Utilitățile publice nu vor mai putea fi suspendate în cazul neachitării facturilor de către beneficiari

Ministerul Dezvoltării va interzice prin ordonanță de urgență operatorilor de utilități publice să limiteze, să suspende sau să întrerupă furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, fără plata vreunei penalizări, cu un preaviz de 5 zile, în cazul neachitării facturilor, inclusiv penalităţile, în termen de 45 de zile de la primirea facturii. 

În plus, operatorii serviciilor de utilităţi publice nu vor mai avea dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, din cauza existenței unor litigii contractuale, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a instanţelor de judecată competente.

“Prin aceste propuneri se urmăreşte evitarea situațiilor nedorite în care furnizarea/prestarea serviciilor comunitare de utilități publice să fie suspendată sau limitată de către operatori, ca urmare a unor litigii contractuale cu beneficiarii serviciilor, ceea ce poate antrena apariția unor importante probleme de sănătate publică, cum ar fi întreruperea furnizării apei potabile, neridicarea gunoiului menajer sau întreruperea alimentării cu energie termică în perioada sezonului rece”, se argumentează în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță. 

Articolul VIII – Articolul 36 din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 se modifică și se completează după cum urmează:

La alineatul (3), litera a) se abrogă.

După alineatul (4), se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

(5) Operatorii serviciilor de utilităţi publice nu au dreptul să înceteze, să suspende sau să limiteze furnizarea/prestarea serviciilor către utilizatori, până la pronunţarea unei hotărâri definitive a instanţelor de judecată competente, în situaţia existenţei unor litigii contractuale pecuniare, cu obligația utilizatorilor de a achita debitele financiare curente.“ 

Proiectul va fi supus aprobării Guvernului ca ordonanță de urgență și va intra în vigoare imediat după adoptare și publicarea în Monitorul Oficial.

Ai nevoie de Legea nr. 51/2006? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Traian Dobre

Fara comentarii

Scrie un comentariu