22 Februarie, 2018

UPDATE: Limita anuală pentru finanţările rambursabile în 2013

În Monitorul Oficial nr. 43 din 19 ianuarie 2013 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 19/2013 pentru completarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2012 privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2013, 2014 și 2015, pentru finanțările rambursabile care pot fi contractate și pentru tragerile din finanțările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unitățile/subdiviziunile administrativ-teritoriale. 

În cadrul actului normativ se doreşte stimularea accesului comunelor la asigurarea cofinanțării necesare absorbției fondurilor externe nerambursabile sau a finanțării proiectelor de investiții în infrastructura primară.

S-au avut în vedere decalajele de venituri proprii dintre comunele din România și restul unităților administrativ-teritoriale, ponderea comunelor în ansamblul unităților administrativ-teritoriale, atât din punct de vedere numeric, cât și din punct de vedere al volumului populației și al suprafeței teritoriului, ca și lipsa unor servicii de bază la nivelul comunelor.

Astfel, după alineatul (1) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.182/2012, se introduc două noi alineate, alineatele (2) și (3), cu următorul cuprins:

„ (2) Limita anuală prevăzută la alin. (1) pentru anul 2013 se alocă pe categorii de unități administrativ-teritoriale, pentru toate cererile depuse la Comisia de autorizare a împrumuturilor locale până la data de 30 iunie, după cum urmează:

a) 300,00 milioane lei pentru comune;

b) 100,00 milioane lei pentru orașe;

c) 150,00 milioane lei pentru municipii, inclusiv sectoarele municipiului București;

d) 250,00 milioane lei pentru județe.

(3) Ulterior datei de 30 iunie, limitele neconsumate pe fiecare categorie de unități administrativ-teritoriale se pot realoca, total sau parțial, prin ordin comun al ministrului finanțelor publice, ministrului delegat pentru buget și al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, pe categoriile de unități administrativ-teritoriale, prevăzute la alin. (2).”

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu