21 Februarie, 2018

UPDATE: Guvernul a aprobat modificările la Normele metodologice de aplicare a Codului Fiscal, privind antrepozitele fiscale

Guvernul a aprobat, în cadrul şedinţei susţinute ieri, 16 ianuarie 2013, Hotărârea pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004.

Proiectul actului normativ a fost publicat pe pagina de web a Ministerului Finanţelor în urmă cu o săptămână şi vizează aspectele referitoare la TVA la încasare şi accesul operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile.

Astfel, principalele elemente urmărite de hotărâre fac referire la Titlul VI „Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice şi Titlul VII „Accize şi alte taxe speciale” din Normele metodologice.

Conform informaţiei de presă emise de Guvern, în cadrul documentului legislativ se clarifică situațiile în care, ulterior implementării sistemului TVA la încasare, beneficiarul nu menționează pe documentul de plată facturile achitate, caz în care se aplică prevederile Codului civil cu privire la imputația legală a plății.

Referitor la antrepozitele fiscale, modificările sunt mai ample, principalele aspecte având în vedere:

- precizarea grupelor de produse accizabile ce pot fi depozitate în regim suspensiv de accize;

- corelarea prevederilor privind reautorizarea antrepozitarilor după expirarea perioadei de valabilitate a autorizației;

- precizarea volumului mediu trimestrial al ieșirilor de produse accizabile ce trebuie îndeplinit pentru funcționarea antrepozitelor fiscale de depozitare;

- precizarea cuantumului capitalului social minim subscris și vărsat ce trebuie constituit de antrepozitarii autorizați.

Consultă varianta integrală a proiectului de hotărâre! Click aici!

Având în vedere că procedurile de infringement din domeniul produselor accizabile nu au fost închise de către Comisia Europeană, prin stabilirea unor condiții excesive la autorizare ar exista riscul continuării acestor proceduri. S-a avut, deci, în vedere stabilirea unor condiții de autorizare echilibrate care să asigure atât prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cât și respectarea principiului proporționalității.

Consultă articolul referitor la proiectul de hotărâre pentru a afla care sunt precizările exacte referitoare la accesul operatorilor economici la autorizarea antrepozitelor fiscale pentru depozitarea produselor accizabile! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu