Pe data de 4 martie a acestui an, Ministerul Educaţiei Naţionale a supus dezbaterii publice un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care se propunea posibilitatea degrevării personalului didactic de conducere, de îndrumare şi de control în totalitate sau parţial, cu păstrarea drepturilor salariale.

Actul a fost adoptat de către Guvern în urmă cu o săptămână, însă forma finală a acestuia a suferit modificări, cadrele didactice cu funcţii de conducere putând fi scutite de la îndeplinirea normei didactice, respectiv predarea la clase, DOAR parţial.

În O.U.G. nr. 14/2013 privind modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 133 din 13 martie 2013, se precizează că „Personalul didactic de conducere, de îndrumare și de control poate fi degrevat parțial de norma didactică, pe baza normelor aprobate prin ordin al ministrului educației naționale, elaborate cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative din învățământ.”

Menţionăm că, în forma de proiect a acestui act, articolul includea şi posibilitatea degrevării totale. Astfel, nu se realizează nicio modificarea privind acest aspect.

Chiar în debutul formei iniţiale a documentului era specificată necesitatea acestei modificări pe baza dificultăţii exercitării concomitente a două îndatoriri:

Știind că personalul didactic de conducere, îndrumare și control al unităților de învățământ îndeplinește concomitent atât responsabilitățile specifice funcțiilor de conducere, îndrumare și control, cât și realizeaza atribuțiile de predare, ceea ce determina apariția unor disfucționalităţi în îndeplinirea atât a atribuțiilor didactice, cât și a celor administrative în mod concomitent, misiunea lor fiind vădit îngreunată, este necesar să se asigure eficientizarea managementului unității de învățământ prin scutirea efectuării atribuției de predare din norma didactică, respectiv din postul didactic, pentru personalul didactic de conducere

Ca element de noutate, însă, ordonanţa precizează că de același drept pot beneficia și persoanele desemnate de federațiile sindicale reprezentative din învățământ, ca urmare a participării la procesul de monitorizare și evaluare a calității sistemului de învățământ, aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.

Totodată este precizat şi faptul că personalul degrevat primește drepturile salariale pentru funcția în care este încadrat, precum și celelalte sporuri și indemnizații prevăzute de lege pentru activitatea desfășurată, după caz.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here