26 Februarie, 2018

UPDATE: Ce obligaţii fiscale trebuie să depui până mâine, 25 octombrie?

Continuăm prezentarea succintă a obligaţiilor fiscale care au termenul limită de depunere în data de 25 octombrie 2012, cu amintirea contribuabilor specifici pentru fiecare formular şi a bazei legislative. Totodată, puteţi accesa formularele care trebuie predate la Fisc, precum şi instrucţiunile de completare ale acestora.

* Formularul 224

Mâine trebuie depusă Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Aceasta se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul, la:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă formularul 224 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 225

Acest formular face referire la Declaraţia privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent.

Contribuabilii care au obligaţia de a depune această declaraţie sunt reprezentaţi de persoanele care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.

Formularul se utilizează pentru declararea câştigurilor sau pierderilor nete determinate la sfârşitul fiecărui trimestru şi a impozitului reprezentând plata anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil, pentru câştigurile menţionate anterior.

Descarcă formularul 225 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 300

Formularul 300 reprezintă Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Consultă formularul 300 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 301

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă şi se completează de către persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului, pentru fiecare secţiune.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii, precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro. Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Consultă formularul 301 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 390/VIES

Declaraţia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 390 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 394

Formularul 394 reprezintă declaraţia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente.

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare

Contribuabilii vizaţi sun constituiţi de:

 - persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal obligate la plata taxei, conform art. 150 alin. (1) şi alin. (7) din Codul Fiscal, pentru operaţiuni impozabile în România, conform art. 126 alin. (1).;

- persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, conform art. 153 din Codul Fiscal, care realizează în România, de la persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, achiziţii de bunuri sau servicii taxabile.

Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Descarcă formularul 394 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Bază legală:

- Codul Fiscal;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 52/2012;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2600/2010;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665/2011;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr . 76/2010, modificat prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3162/2011;

- Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011.

Consultă instrucţiunile de utilizare a serviciului de depunere a declaraţiilor online! Click aici!

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu