21 Februarie, 2018

UPDATE: Ce alte obligaţii fiscale trebuie depuse până luni, 26 noiembrie?

Continuăm prezentarea succintă a obligaţiilor fiscale care au termenul limită de depunere în data de luni, 26 octombrie 2012, cu amintirea contribuabilor specifici pentru fiecare formular şi a bazei legislative. Totodată, puteţi accesa formularele care trebuie predate la Fisc, precum şi instrucţiunile de completare ale acestora.

*  Formularul 112

Declaraţie privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate.

Din categoriile de contribuabili fac parte:

-  persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

-   Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

-  orice plătitor de venituri de natură salarială sau asimilate salariilor.

Descarcă formularul 112 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 224

Luni trebuie depusă Declaraţa privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă.

Declaraţia se completează de către persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii din străinătate, precum şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi ale posturilor consulare acreditate în România.

Aceasta se depune lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru care s-a realizat venitul, la:

- organul fiscal în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

- organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice.

Descarcă formularul 224 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 300

Formularul 300 reprezintă Decontul de taxă pe valoarea adăugată şi se completează de persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Conform OPANAF 2520/2010, contribuabilii mari şi contribuabilii mijlocii,  precum şi sediile secundare ale acestora, au obligaţia depunerii prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prin accesarea site-ului www.e-guvernare.ro . Semnarea declaraţiilor se realizează prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în condiţiile Legii nr. 455/2001.

Consultă formularul 300 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 301

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă se completează de către contribuabilii menţionaţi în instrucţiunile de completare, după caz. Se întocmeşte în două exemplare, semnate şi ştampilate.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 301 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 390 VIES

Declaraţa recapitulativă privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri se depune lunar de către persoanele înregistrate în scopuri de TVA care au efectuat livrări, achiziţii sau prestări de servicii în ţările membre ale Uniunii Europene, sau  în cadrul unei operaţiuni triunghiulare, astfel cum sunt definite în titlul VI din Codul fiscal.

Atenţie! Formularul se completează electronic, cu ajutorul programului de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Formularul şi se poate depune şi prin Internet.

Consultă formularul 390 VIES şi instrucţiunile de completare! Click aici!

* Formularul 394

Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România sunt obligate să declare toate livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile de bunuri şi servicii realizate, pe teritoriul României, către/de la alte persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România.

Declaraţia 394 se depune la organul fiscal competent până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare (care este perioada fiscală declarată pentru depunerea decontului de taxă pe valoarea adăugată – formularul 300). Formatul electronic al declaraţiei se obţine prin folosirea programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice şi este pus la dispoziţia contribuabililor, gratuit, de unităţile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Ministerul Finanţelor Publice.

Consultă formularul 394 şi instrucţiunile de completare! Click aici!

Baza legală:

- Codul Fiscal;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a “Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate”.

-  Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011;

- Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3596/2011;

- Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 76/2010, modificat prin Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  3162/2011;

- Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 75/2010, modificat prin Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 30/2011;

- Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3665/2011;

- Ordinul preşedintelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr.  52/2012.

Despre autor  ⁄ Elena Hogaş

Elena Hogaş este redactor la Legestart.ro. Este absolventă a Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice (SNSPA).

Fara comentarii

Scrie un comentariu