21 Februarie, 2018

UPDATE: ANAF modifică unele reglementări privind înregistrarea în scopuri de TVA

Modificările au fost aprobate prin Ordinul preşedintelului ANAF nr. 1100/2012 şi se referă la OPANAF nr. 1967/2011 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular.

OPANAF nr. 1100/2012 este în vigoare din 10 august, data publicării în Monitorul oficial nr. 569/2012.

Reglementările de la art. 153 alin.(1) lit. a) sau c) din Codul fiscal se referă la persoana impozabilă care are sediul activităţii economice în România şi realizează sau intenţionează să realizeze o activitate economică ce implică operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere şi care trebuie să solicite înregistrarea normală în scopuri de taxă, după cum urmează:

a) înainte de realizarea unor astfel de operaţiuni, în următoarele cazuri: dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri care atinge sau depăşeşte plafonul de scutire de 220.000 lei, cu privire la regimul special de scutire pentru întreprinderile mici; dacă declară că urmează să realizeze o cifră de afaceri inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă;

c) dacă cifra de afaceri realizată în cursul unui an calendaristic este inferioară plafonului de scutire, dar optează pentru aplicarea regimului normal de taxă.

Ce modificări aduce OPANAF nr. 110/2012?

Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA.

În forma anterioară, dispoziţiile în acest sens prevedeau că Înregistrarea în scopuri de TVA a persoanei impozabile se consideră valabilă începând cu:

- data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în condiţiile art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;

- prima zi a lunii următoare celei în care i s-a comunicat persoanei impozabile decizia de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA, în cazul prevăzut la art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.   

Din cauza modificărilor de dată de mai sus, se modifică şi modelul de DECIZIE privind înregistrarea în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

OPANAF nr. 110/2012 aduce, de asemenea, modificări la PROCEDURA de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Modificările se referă la:

- documentele pe care trebuie să le depună solicitantul înregistrării în scopuri de TVA: cererea de înregistrare în scopuri de TVA, însoţită de documentele prevăzute de legislaţia în vigoare, în cazul persoanelor impozabile care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a);

- declaraţia de înregistrare, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- declaraţia de menţiuni, având completată rubrica «Date privind vectorul fiscal», secţiunea taxa pe valoarea adăugată, în cazul persoanelor impozabile care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare;

- emiterea, de către organul fiscal, a Deciziei de înregistrare în scopuri de TVA, ca urmare a analizei informaţiilor cuprinse în cererea de înregistrare în scopuri de TVA sau declaraţia de înregistrare/menţiuni;

- valabilitatea înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată începând cu data comunicării deciziei de aprobare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu