20 Noiembrie, 2019

Unde se soluţionează contestaţiile la executare în materie civilă?

În urma unei decizii a Curţii Constituţionale, Parlamentul a aprobat, prin Legea nr. 138/2014, între altele, modificări la Codul de procedură civilă. După cum puteţi citi mai jos, acestea sunt de importanţă practică pentru realizarea echilibrului între părţile în litigii de drept comun.

Legea nr. 138/2014 a fost publicată în Monitorul oficial nr. 753/2014 şi este în vigoare din 19 octombrie 2014.

Decizia CCR nr. 348/2014, menţionată, a avut în vedere dispoziţiile art. art. 650 alin. (1) şi art. 713 alin. (1) din Codul de procedură civilă. În forma de la ta introducerii criticii de neconstituţionalitate, aceastea avea următoarea redactare: 

 • Art. 650 alin. (1)“Instanţa de executare este judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.”;
 •  Art. 713 alin. (1)“Contestaţia se introduce la instanţa de executare.”

În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul a susţinut, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, întrucât stabilesc un criteriu subiectiv atunci când se decide cu privire la competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti să soluţioneze contestaţiile la executare în materie civilă. Art. 713 din Codul de procedură civilă stabileşte competenţa de judecată a contestaţiilor la executare în favoarea instanţei de executare, instanţă care este definită în art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă ca fiind judecătoria în circumscripţia căreia se află biroul executorului judecătoresc care face executarea.

Creditorul poate înfrânge principiul constituţional al egalităţii în drepturi prin alegerea unui executor judecătoresc de pe raza curţii de apel pentru a solicita executarea unei hotărâri judecătoreşti sau a unui titlu, decizând astfel instanţa competentă să judece eventualele contestaţii la executare formulate de către debitor sau de terţul care este afectat de executare. Egalitatea în drepturi este încălcată prin lăsarea la latitudinea creditorului a dreptului de a-şi alege instanţa prin alegerea executorului judecătoresc din circumscripţia unei anumite judecătorii.

De asemenea, prin dispoziţiile legale criticate se stabileşte un privilegiu în favoarea creditorului în raport nu numai cu debitorul, ci şi cu un terţ ale cărui drepturi sunt încălcate. Prin stabilirea de către creditor a instanţei competente să judece contestaţia la executare se încalcă şi dreptul la un proces echitabil. Mai arată că dispoziţiile legale criticate reprezintă o excepţie de la regula generală prevăzută de art. 107 şi următoarele din Codul de procedură civilă care stabilesc competenţa de judecată în favoarea instanţei de la domiciliul pârâtului.

Reţinând criticile formulate în cauză, potrivit cărora dispoziţiile legale criticate stabilesc un criteriu subiectiv atunci când se decide cu privire la competenţa teritorială a instanţelor judecătoreşti să soluţioneze contestaţiile la executare în materie civilă, Curtea a admis excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

Curtea a constatat că, în mod evident, prevederile art. 650 alin. (1) din Codul de procedură civilă nu întrunesc exigenţele de claritate, precizie şi previzibilitate. Curtea a concluzionat că textul de lege supus controlului de constituţionalitate permite un criteriu subiectiv de apreciere din partea uneia dintre părţile în litigiu, ceea ce echivalează cu lipsa stabilirii cu precizie a instanţei de executare competente, respectiv cu imposibilitatea cunoaşterii de către debitor, în cauza dată, a acestei instanţe.

Astfel, coroborând dispoziţiile art. 650 cu cele ale art. 651 din Codul de procedură civilă, dacă în ceea ce priveşte alegerea executorului judecătoresc marja de apreciere lăsată de legiuitor creditorului este mai mare, dându-i acestuia posibilitatea să îşi aleagă executorul judecătoresc din circumscripţia curţii de apel în funcţie de natura bunurilor care urmează a fi supuse executării, respectiv a obligaţiilor care trebuie să fie executate, în ceea ce priveşte stabilirea instanţei de executare, aceasta trebuie să se circumscrie unor soluţii clare şi consacrate deja în legislaţie, precum judecătoria în circumscripţia căreia se află imobilul, domiciliul sau sediul debitorului sau locul unde urmează să se facă executarea.

Ce modificări a adus Legea nr. 138/2014?

Răspunzând la cele stabilite de CCR, prin legea amintită legiuitorul a modificat textul articolului în cauză astfel că instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Prin aceeaşi lege sunt aduse şi alte modificări sau completări, pe situaţii specifice.

 • Dacă domiciliul sau, după caz, sediul debitorului nu se află în ţară, este competentă judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul creditorului, iar dacă acesta nu se află în ţară, judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul biroului executorului judecătoresc învestit de creditor.
 • Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori, după caz, al creditorului după începerea executării silite nu atrage schimbarea competenţei instanţei de executare.
 • Instanţa de executare soluţionează contestaţiile la executare, precum şi orice alte incidente apărute în cursul executării silite, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor instanţe sau organe.
 • În toate cazurile instanţa de executare se pronunţă prin încheiere executorie care poate fi atacată numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare, dacă prin lege nu se dispune altfel.

(P) Caută orice dosar aflat în instanţă în Lege5 Online! Lege5 este un soft de documentare legislativă disponibil în variantele Online, Desktop şi Mobile.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Comentarii

 • Răspunde
  elena
  noiembrie 12 2014

  Am obosit sa sa caut termeni de comparatie intre vechea si noua legislatie. Si nu doresc sa impletesc totul cu politicul. Am o executare silita , in favoarea mea, din decembrie 2014. Fara rezolvare. Cand deschid usa cabinetului executorului judecatoresc, umilintele se tin lant. Imi doresc din suflet sa mi se faca dreptate, Caut in legislatie cum raspunde executorul pentru neandeplinirea obligatiilor sale. Legea are mari lacune. Castiga cel care o incalca

 • Răspunde
  nicolae
  iunie 14 2017

  problema mea a inceput din 2015 cu o proprire . in 1988 cautand gazda in galati am gasit pa strada plugului nr5 .tr sa am grija d e o batrinica cu intelegerea de-ami ramine casa !.in 2000 batrinica decedeaza ,in 2001 ma duc la primarie anuntand ca proprietaru e mort si sami faca contract pa numele meu.s a facut contractu pa un an (pan ala intrarea in patrimoniu primariei .dupa un an nu sa m-ai prelungit contractu ,pt imobilu nu sau nus a putut intra in patrimoniu primariei .intre timp apare un mostenitor care ma lasat in casa si la intelegere in loc d e chirie sa repar casa !! mostenitoru nu stiu din c e motive tr sa dea primaria in judecata ,in acest timp de 7ani pana in 2009 eu am stat acolo cu sperante.a murit si mostenitoru .si acuma incepe calvaru ..vine d e la finante ca tr sa platesc o chirie de 20milioane ,ma duc la finante si le zic ca momentan n-am niciun contract cu si ca casa nu le apartine primaria galati. rezultatu a fost ca s a vada cum face sa scoata debitu care mi lau facut ..etc.eu am vrut sa platesc atunci acesti bani dar mi-au cerut contractu ,pt ca casa era pa numele propietarului!! si n-am putut plati.au mai venit din vreo 2 sau 3 sesizari pa numele meu dar am zis in sinea mea ca nam nimic cu ei ca isi vor da seama ei !! de greseala .in 2015 incepe calvaru pt mine care nus a termiant nici azi 2017 cand va scriu acuma deja am a doua proprire pa salariu.deci in 2015 vine pa numele meu sezizare precut am proprire pa card la bcr .si intro zi ma trezesc cu 80 milioane luati d e pe card banii strinsi de 10 ani de mine ca o economie familiara.si oprirea din salariu cam 5-6milioane pa luna !am fost la finante ,m-au trimis la spatiu locativ ,iara finante si tot asa am umblat peste tot prin primarie cerand ajutor ,am facut cerere in audienta ( mereu mi s e repeta la cerea mea ca nu apartine problema de primar si ma refuzau)vazind ca nam cu cine sa ma inteleg am platit din mina inc a 50milioane si am oprit proprirea dar ramand s a platesc banca de unde am laut banii si inprumutu pa care lam facut .azi am din nou proprire la primarie pa salariu direct la munca .am fos t la finate care mias a explicat ca e o chirie neplatita si ca e a 3proprire si m-ai am 2 pa debite sau dobanzi nus tiu in fine,cea c e e inportant e ca mis a zis ca in anu 2002 pana in anu 2005 mi s a oprit chirie din care aveam suma de 630ron gunoiu si 730 ron chiria neplatite .am intrebat cum poti opri chiria fara a avea un contract cu primaria (raspuns dat : ca au prelungit contractu din 2001 -2002 fara a avea sau fara a face un contract cu mine prin legea care a existat pana in 2005 .ca ei aveau dreptu s a continui contractu fara acordu meu .problema era c a contractu era pa un an 2001-2002 provizoriu pan ala intrarea in patrimoni .dar casa na intrat avand propietar)la ora actuala casa sau adresa de unde mi se opresc banii d e chirie si taxa de caiine si gunoi NU APARTINE D E PRIMARIE .am hirtie semnata d e primar ca casa nu le apartine si c a problema mea nu apartine de primarie( eu am facut cerere explicand problema mea si acesta a fost dat raspunsu , repet .casa nu apartine de primarie si problema mea la fel)acuma am proprire pa salariu ,de la suma derizorie de 13 milioane am platit 120milioane si am a doua proprire cu suma de 13milioane ca sa aflu cu stupoare ca mai am inc a 2 propriri car e urmeaza dupa c e platesc aceasta suma.CER AJUTOR ,DACA CITESTE CINEVA S AMA AJUTE .TL 0746991009 .

Scrie un comentariu