16 Iulie, 2018

Un pensionar, pensionat pe caz de boală, încadrat pe contract de muncă cu 2 ore, plăteşte contribuţii pentru normă întreagă?

Problemă întâlnită în practică: Un pensionar, pensionat pe caz de boală, încadrat pe contract de muncă cu 2 ore, plăteşte contribuţii pentru normă întreagă?
 
Punct de vedere al autorului:
 
1. Conceptul de dizabilitate. Conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, se arată că: „Art. 5. – În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile folosite au următoarele semnificații:16. dizabilitate – termenul generic pentru afectări/deficiențe, limitări de activitate și restricții de participare, definite conform Clasificării internaționale a funcționării, dizabilității și sănătății, adoptată și aprobată de Organizația Mondială a Sănătății, și care relevă aspectul negativ al interacțiunii individ-context;”
 
2. Pensia de invaliditate. Potrivit art. 68 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice:
  • O persoană poate beneficia de pensie de invaliditate dacă este încadrată într-un grad de invaliditate prin decizie emisă de medicul expert al asigurărilor sociale, iar în cazul personalului militar de comisiile de expertiză medicomilitară de pe lângă spitalele din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, indiferent de stagiul de cotizare realizat în sistemul public de pensii.
  • Pensia de invaliditate poate avea ca beneficiari: (i) asiguraţii care si-au pierdut capacitatea de muncă din cauza unei boli obişnuite sau a unor accidente care nu au legătură cu munca; (ii) persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, din cauza accidentelor de muncă şi bolilor profesionale, neoplaziilor, schizofreniei şi SIDA; (iii) persoanele care au satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus, pe durata legal stabilită, a fost concentrat, mobilizat sau în prizonierat; elevii unei şcoli militare/şcoli de agenţi de poliţie sau studenti ai unei instituţii de învăţământ din sistemul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională pentru formarea cadrelor militare, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu excepţia liceului militar; (iv) elevii, ucenicii şi studenţii care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă, ca urmare a accidentelor de muncă sau bolilor profesionale survenite în timpul şi din cauza practicii profesionale; (v) persoanele care şi-au pierdut total sau cel puţin jumătate din capacitatea de muncă şi marii mutilaţi, ca urmare a participării la lupta pentru victoria Revoluţiei din Decembrie 1989 ori în legătură cu evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, care erau cuprinse într-un sistem de asigurări sociale anterior datei ivirii invalidităţii din această cauză, au dreptul la pensie de invaliditate în aceleaşi condiţii în care se acordă pensia de invaliditate persoanelor care au suferit accidente de muncă.
 
3. Conceptul de invaliditate. Potrivit art. 69 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: „Art. 69. – În raport cu gradul de reducere a capacității de muncă, invaliditatea este: a) de gradul I, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă și a capacității de autoîngrijire;b) de gradul II, caracterizată prin pierderea totală a capacității de muncă, cu păstrarea capacității de autoîngrijire; c) de gradul III, caracterizată prin pierderea a cel puțin jumătate din capacitatea de muncă, persoana putând să presteze o activitate profesională, corespunzătoare a cel mult jumătate din timpul normal de muncă.”
 
4. CAS şi CASS pentru contractele cu normă parţială. Potrivit OG nr. 4/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, se arată că: „Art. I – Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. Articolul 140 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art. 140. – (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuția de asigurări sociale o reprezintă suma câștigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuția individuală. (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul câștigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuției de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. ”

Articolul continuă pe pagina următoare!

Despre autor  ⁄ Maria Bălăşescu

Maria Bălăşescu este expert contabil. Site: http://www.contabilii.ro Contact: contact@contabilii.ro

Un comentariu

  • Răspunde
    Raluca
    decembrie 7 2017

    Buna ziua ! Sunt pensionata gr 3 de invaliditate si urmeaza sa ma angajez cu CIM part time . In draftul contractului care mi-a fost transmis de la resurse umane scrie, printre altele : “programul de lucru va fi de tip ture si inegal si norma de lucru este de 84 de ore pe luna, considerand o luna in care se lucreaza 21 de zile”. Vreau sa stiu daca este legala aceasta formula, sau trebuie specificat clar ca norma de lucru este de 4 ore pe zi , 5 zile pe saptamana. Nu vreau sa risc sa mi se suspende pensia de invaliditate din cauza unui contract de munca intocmit aiurea. Multumesc.

Scrie un comentariu

© 2014 Indaco Systems. Toate drepturile rezervate.
  • PROTECTIA CONSUMATORILOR - A.N.P.C.