20 Octombrie, 2019

Un nou cadru legal de examinare a investițiilor străine directe, propus de Comisia Europeană

Comisia Europeană (CE) a prezentat joi propuneri de creare a unui cadru european de examinare a investițiilor străine directe în Uniunea Europeană.

În paralel, CE va demara o analiză detaliată a fluxurilor de investiții străine directe în UE și va institui un grup de coordonare cu statele membre pentru a contribui la identificarea preocupărilor și soluțiilor strategice comune în domeniul investițiilor străine directe, se arată într-un comunicat al forului comunitar.

În discursul său anual privind starea Uniunii, președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat: “Permiteți-mi să spun, o dată pentru totdeauna: nu suntem naivi în ceea ce privește politica noastră de liber schimb. Europa trebuie să își apere întotdeauna interesele strategice și de aceea, astăzi, propunem un nou cadru al UE de examinare a investițiilor. În cazul în care o întreprindere străină, de stat, dorește să achiziționeze un port european, o parte din infrastructura noastră energetică sau o firmă care produce tehnologii de apărare, ar trebui să poată efectua achiziția numai dacă există transparență și în urma unui control și a unei dezbateri. Este o responsabilitate politică să știm ce se întâmplă în ograda proprie, astfel încât să ne putem proteja securitatea colectivă, dacă este necesar“.

Scopul propunerii noastre este de a menține o Uniune Europeană deschisă la investițiile străine, cu un cadru nediscriminatoriu, transparent și previzibil. Un cadru european de examinare a investițiilor străine directe ne va permite să răspundem în mod colectiv și să apărăm interesele noastre europene strategice atunci când acestea sunt amenințate“, a afirmat comisarul pentru comerț, Cecilia Malmström.

CE propune un nou cadru legal care să permită Europei să își păstreze interesele esențiale. Acesta include un cadru european de examinare a investițiilor străine directe de către statele membre din considerente de siguranță sau de ordine publică. De asemenea, acesta prevede inclusiv obligații în materie de transparență, regula egalității de tratament în ceea ce privește investițiile străine de origine diferită și obligația de a asigura căi de atac corespunzătoare în ceea ce privește deciziile adoptate în temeiul acestor mecanisme de revizuire.

În plus, va fi creat un mecanism de cooperare între statele membre și Comisie. Mecanismul poate fi activat atunci când o anumită investiție străină într-unul sau mai multe state membre poate aduce atingere siguranței sau ordinii publice dintr-un alt stat membru.

O examinare efectuată de Comisia Europeană din considerente de siguranță sau de ordine publică pentru cazurile în care investițiile străine directe în statele membre pot afecta proiecte sau programe de interes pentru Uniune. Printre ele se numără proiecte și programe din domeniul cercetării (Orizont 2020), din domeniul spațial (Galileo), al transporturilor (rețele transeuropene de transport — TEN-T), al energiei (TEN-E) și al telecomunicațiilor.

Noul cadru de examinare a investițiilor la nivelul UE va garanta transparența și previzibilitatea pentru investitori și pentru guvernele naționale. El se va baza pe mecanisme naționale de revizuire deja existente în 12 state membre și nu va afecta capacitatea statelor membre ale UE de a adopta noi mecanisme de revizuire sau de a rămâne fără astfel de mecanisme naționale. În ceea ce privește deciziile privind investițiile străine directe, cadrul european va menține flexibilitatea necesară la nivel național. Statele membre au ultimul cuvânt în ceea ce privește examinarea investițiilor.

Propunerea de regulament privind examinarea investițiilor străine directe în UE are nevoie de aprobarea Parlamentului European și a statelor membre ale UE în cadrul Consiliului (procedura legislativă ordinară). Prin urmare, pentru a nu pierde timpul, Comisia Europeană propune, în paralel, adoptarea imediată a două măsuri suplimentare.

În primul rând, Comisia va institui un grup de coordonare privind investițiile străine directe, care va acoperi toate aspectele incluse în domeniul de aplicare al propunerii de regulament privind examinarea, dar care va constitui, de asemenea, un forum pentru dezbateri mai ample. Sfera largă de competențe a acestui grup va include și identificarea sectoarelor și a activelor cu implicații strategice din punctul de vedere al siguranței, al ordinii publice și/sau al controlului activelor critice la nivel național, transfrontalier sau european. Grupul va fi prezidat de Comisie și va fi alcătuit din reprezentanți ai tuturor statelor membre.

El va face schimb de informații și de bune practici, precum și de analize privind investițiile străine directe. Grupul va dezbate chestiuni de interes comun, cum ar fi subvențiile și alte practici utilizate de țările terțe care facilitează achizițiile strategice.

În al doilea rând, până la sfârșitul anului 2018, Comisia va efectua o analiză aprofundată a fluxurilor de investiții străine directe din UE, concentrându-se pe sectoare (energetic, spațial, transporturi) și active strategice (tehnologii-cheie, infrastructura critică, date sensibile), al căror control poate suscita preocupări din punctul de vedere al siguranței sau al ordinii publice. Acest lucru este valabil, în special, atunci când investitorul este deținut sau controlat de o țară terță sau beneficiază de importante subvenții de stat. În cooperare cu statele membre, Comisia va colecta date detaliate, va analiza tendințe și va evalua impactul investițiilor, inclusiv prin intermediul unor studii de caz, arată Agerpres.

comentarii

Despre autor  ⁄ Florin Amariei

Florin Amariei este un tânăr pasionat de politică, gaming și mașini. Cel mai mult îi place însă să urmărească cele mai noi schimbări legislative din țară și străinătate.

Fara comentarii

Scrie un comentariu