15 Iulie, 2018

UE simplifică normele privind accesul IMM-urilor la finanţări

Uniunea Europeană va simplifica normele care le permit întreprinderilor să atragă finanțare pentru investiții. Modificările aduse normelor UE privind ajutorul de stat sunt justificate de faptul că, de la izbucnirea crizei financiare în 2008, aproximativ o treime din întreprinderile mici și mijlocii din Europa nu au putut obține fondurile de care au nevoie pentru a crește și a se dezvolta.

În general, întreprinderile noi și cele în dezvoltare continuă să depindă foarte mult de împrumuturile bancare tradiționale, care au fost reduse în mod drastic ca urmare a crizei creditelor.

Reducerea deficitului de finanțare

Inițiativa actuală are în vedere instituirea unor norme simple și flexibile, care le vor permite IMM-urilor să acceseze mai rapid finanțări de risc și să introducă, astfel, noi produse pe piață.

Normele UE privind ajutorul de stat pentru întreprinderi – concepute înainte de criza creditelor cu scopul de a garanta condiții egale pentru întreprinderi – au limitat capacitatea statelor membre de a ajuta întreprinderile care nu pot atrage finanțare din sectorul privat.

Stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă

Noile orientări ale Comisiei vor simplifica formalitățile administrative, vor contribui la reducerea deficitului de finanțare și le vor permite țărilor UE să introducă măsuri prin care să faciliteze accesul întreprinderilor la forme diverse de sprijin financiar, de exemplu, capitaluri proprii și garanții. Se speră că aceste programe naționale îi vor stimula pe investitori să investească în întreprinderile mici și mijlocii.

Aceste modificări reprezintă o contribuție importantă la eforturile UE de relansare a creșterii economice într-o perioadă dificilă pentru multe întreprinderi și ar trebui să contribuie la crearea de locuri de muncă.

O mare parte din fondurile acordate (până la 15 milioane de euro pe an pentru fiecare întreprindere) nu vor mai fi controlate de Comisie, în prezent pragul maxim fiind de 1,5 milioane de euro pe an. Acest nou regim îi va permite Comisiei să se concentreze pe cazurile cu cel mai mare impact asupra concurenței.

Noile norme, elaborate după numeroase consultări cu statele membre, se vor aplica începând cu 1 iulie 2014 și fac parte dintr-un cadru mai larg de revizuire a reglementărilor UE în materie de concurență.

Sursa: Comisia Europeană

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu