25 Septembrie, 2017

UE propune criterii nediscriminatorii pentru aplicarea taxelor de drum

Comisia Europeană a făcut publice, pe 14 mai, o serie de orientări care avertizează că, potrivit legislaţiei din UE, taxele de drum trebuie să nu fie discriminatorii pentru şoferii din străinătate. Orientările sunt menite să vină în ajutor statelor membre care analizează posibilitatea introducerii unor sisteme tarifare noi pentru autoturismele private.

Vicepreşedintele Siim Kallas a declarat: „A nu fi discriminat este un drept fundamental conform legislaţiei UE. Un cetăţean francez sau britanic trebuie să poată traversa Slovenia sau Belgia cu maşina la fel de uşor ca un localnic. Sistemele de percepere a taxelor de drum trebuie să fie transparente şi echitabile pentru toţi.”

Situaţia actuală

Şapte state membre – Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Ungaria, România, Slovacia şi Slovenia – utilizează sisteme cu tarifare în funcţie de timp, de tip vinietă, pentru autoturismele private. Belgia se pregăteşte să introducă un astfel de sistem. Olanda şi Danemarca au luat în discuţie introducerea unor taxe de drum, inclusiv pentru autoturismele private.

Directiva „Eurovinieta” a UE stabileşte o listă transparentă a costurilor care pot face obiectul unor tarife pentru vehiculele grele de marfă, precum costul infrastructurii şi externalităţi cum ar fi poluarea atmosferică şi zgomotul. În cazul autoturismelor private, astfel de norme nu există. Cu toate acestea, se aplică dispoziţiile de bază din Tratat care interzic orice discriminare pe criterii de naţionalitate.

De-a lungul anilor, taxele de drum pentru autoturisme private au dat naştere la numeroase plângeri adresate Comisiei, iar o parte dintre aceste taxe au fost declarate neconforme cu normele UE. În 1996, Austria a fost nevoită să îşi modifice planurile privind un sistem de viniete după ce Comisia Europeană a stabilit că oferirea exclusiv de permise anuale ar fi inechitabilă faţă de conducătorii auto din străinătate. În 2008, Comisia a lansat o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva Sloveniei, deoarece aceasta oferea numai viniete pentru o perioadă de jumătate de an. Drept urmare, autorităţile au introdus permise săptămânale.

Orientările Comisiei

Comisia doreşte să îndrume statele membre în privinţa a ceea ce înseamnă un sistem de tarifare nediscriminatoriu.

Comisia îşi exprimă o preferinţă clară pentru sistemele de tarifare bazate pe distanţă, considerându-le ca fiind inerent mai echitabile și mai eficace pentru trimiterea de semnale privind preţul decât metoda care recurge la viniete autocolante a căror valoare este calculată în funcţie de timp. Dacă nu sunt concepute cu grijă, sistemele cu viniete au șanse mari să provoace probleme nejustificate șoferilor din străinătate care nu fac decât să traverseze o ţară.

● Dacă se recurge la un sistem cu viniete bazate pe timp, trebuie îndeplinite anumite condiţii. Trebuie să existe următoarele elemente:

- O ofertă minimă de viniete pe termen scurt. La dispoziţia localnicilor şi a şoferilor din străinătate trebuie să existe cel puţin viniete săptămânale, lunare şi anuale. În mod evident, vinietele cu durata cea mai mică vor fi cel mai probabil utilizate de şoferii nerezidenţi.

- Un raport acceptabil între preţurile medii pe zi. Raportul preţurilor medii pe zi exprimă preţul mediu, exprimat ca preţ zilnic echivalent, pe care îl plăteşte un nerezident (utilizând vinieta cu durata cea mai mică, de exemplu pe cea săptămânală) comparativ cu un rezident care utilizează vinieta cu durata cea mai mare (de exemplu pe cea anuală).

Pe baza sistemelor utilizate în prezent, raportul dintre preţul mediu pe zi plătit de un nerezident şi cel plătit de un rezident poate varia între 2,5 şi 8,2. Aceasta ar fi considerată limita superioară acceptabilă. Pentru comparaţie, raportul maxim permis de Directiva „Eurovinieta” a UE în cazul vehiculelor grele de marfă este de 7,3.

Pot exista motive obiective pentru tarifele mai mari în cazul vinietelor pe termen scurt, cum ar fi costurile administrative mai ridicate, dar aceste costuri trebuie să fie justificabile şi proporţionale.

- Informaţii clare privind tarifele care trebuie plătite de utilizator, care trebuie să fie uşor accesibile pentru nerezidenţi. Acestora trebuie să li se ofere o gamă de modalităţi de plată, inclusiv puncte de plată uşor accesibile situate la frontieră, plata prin telefon şi plata online. Aplicarea legii trebuie să nu se concentreze exclusiv pe zonele de frontieră.

Context – Taxele de drum

Fiecare stat membru are libertatea de a decide dacă doreşte să introducă taxe de drum, pentru ce vehicule şi cum vor fi colectate aceste taxe. Până în prezent, anumite state membre au ales să utilizeze un sistem de tarifare în funcţie de distanţă, altele recurg la un sistem în funcţie de timp, iar altele nu percep niciun fel de taxe de acest tip.

*

În legislaţia românească, aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România este reglementată prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002, aprobată prin Legea nr. 424/2002, cu modificările şi completările ulterioare. În 2004, a fost emis Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 781/2004 pentru privind constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2002 (fapta de a circula fără a deţine rovinietă valabilă). În temeiul aceleiaşi reglementări, este în vigoare Norma metodologică pentru aplicarea tarifului de utilizare a reţelei de drumuri naţionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 769/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu