16 Iulie, 2018

UE asigură sprijin comercial pentru ţările în curs de dezvoltare

Comisia Europeană a făcut o serie de propuneri pentru a determina instrumentele de comerţ şi dezvoltare să lucreze împreună în scopul reducerii sărăciei din întreaga lume. Propunerile au drept obiectiv consolidarea capacităţii comerciale a ţărilor în curs de dezvoltare, prin introducerea comerţului în strategia lor de dezvoltare.

Rolul comerţului, evidenţiat în propunere, este acela de a sprijini dezvoltarea, stimularea creşterii economice şi de a scoate oamenii din sărăcie. În plus, în prezent, UE solicită tuturor economiilor dezvoltate să ofere acelaşi nivel semnificativ de acces la piaţă pentru ţările în curs de dezvoltare.

Astfel, propunerea subliniază că şi conducerile ţărilor în curs de dezvoltare trebuie să îşi asume responsabilităţi. Ţările în curs de dezvoltare trebuie să realizeze reforme interne pentru a garanta că populaţia săracă beneficiază într-adevăr de pe urma creşterii legate de comerţ.

Integrarea ţărilor în curs de dezvoltare în comerţul mondial este un instrument puternic pentru creştere economică şi luptă împotriva sărăciei. Aceasta a contribuit la scoaterea a milioane de oameni din sărăcie în ultimul deceniu şi va rămâne esenţială pentru eforturile noastre de dezvoltare.”, a declarat comisarul european pentru dezvoltare, Andris Piebalgs.

Modalităţi de îmbunătăţire a eficacităţii comerţului şi dezvoltării UE, propuse de Comisie :

* reformarea regimurilor comerciale preferenţiale, oferite de UE în sensul unei mai mari concentrări asupra ţărilor celor mai sărace;

* intensificarea negocierilor privind acordurile de liber schimb cu ţările în curs de dezvoltare. Aceste ţări trebuie să privească dincolo de tarife pentru a aborda bariere reale în calea comerţului;

* creşterea gradului de utilizare a instrumentelor UE pentru promovarea investiţiilor străine directe, incluzând în acordurile de liber schimb dispoziţii relevante pentru îmbunătăţirea certitudinii juridice şi combinând granturile UE cu împrumuturi sau capital de risc, pentru a sprijini viabilitatea financiară a investiţiilor strategice;

* facilitarea intrării în UE a exportatorilor din ţările în curs de dezvoltare, în special a micilor operatori;

* sprijinirea ţărilor în curs de dezvoltare pentru îmbunătăţirea mediului de afaceri intern, respectarea standardelor internaţionale de calitate, muncă şi mediu şi o mai bună valorificare a oportunităţilor comerciale oferite de pieţe deschise şi integrate.

Context

UE importă mai multe bunuri din ţările în curs de dezvoltare decât orice altă piaţă. Tot UE este cea mai mare piaţă pentru exporturile agricole din ţările în curs de dezvoltare. Aproape 70 % din toate importurile agricole în UE provin din ţările în curs de dezvoltare.

De asemenea, ţările în curs de dezvoltare beneficiază de pe urma preferinţelor UE sub forma eliminării sau reducerii semnificative a tarifelor pentru bunurile acestora (în baza „sistemului generalizat de preferinţe”), iar iniţiativa „Totul în afară de arme” oferă acces fără taxe vamale şi fără cote pe pieţele noastre pentru toate ţările cel mai puţin dezvoltate (LDC-uri) şi pentru toate produsele cu excepţia armelor, fiind cel mai generos regim de import preferenţial din lume.

În acelaşi timp, UE şi statele sale membre sunt cel mai mare furnizor mondial de ajutor pentru comerţ, prin care sprijină partenerii în elaborarea de strategii comerciale, în construirea infrastructurii legate de comerţ şi îmbunătăţirea capacităţii de producţie. În 2009, ajutorul anual combinat pentru comerţ furnizat de UE a fost de 10,5 miliarde EUR, menţinându-se astfel suma record înregistrată în anul precedent.

Totodată, s-a raportat o creştere substanţială în cazul asistenţei UE pentru comerţ (o subcategorie a ajutorului pentru comerţ care se concentrează asupra aspectelor comerciale strategice, cum ar fi elaborarea de politici, reglementare sau integrare regională). Astfel, suma colectivă ajunge la aproape 3 miliarde EUR, cu mult peste obiectivul de cheltuire a unei sume de 2 miliarde EUR pe an pentru asistenţa în domeniul comerţului, începând din 2010.

Africa Subsahariană este principalul beneficiar al asistenţei legate de comerţ a UE, cu o cotă de asistenţă colectivă a UE legată de comerţ care a crescut de la 15 % la 28 % între 2008 şi 2009.

Şi, nu în ultimul rând, UE sprijină reformele interne în ţările în curs de dezvoltare, necesare pentru o contribuţie deplină a comerţului la dezvoltare.

Sursa: Reprezentanţa Comisiei Europene în România

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu