22 Noiembrie, 2017

TVA – modificări la Normele de aplicare a Codului fiscal (II)

Mai jos găsiţi şi alte modificări, privind regimul de aplicare a TVA, ce urmează să se introducă în Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal din 2015. Citiţi aici prima parte a materialului despre TVA. Modificările la HG nr. 1/2016 urmează să se facă printr-o hotărâre de Guvern, iniţiată de MFP şi aflată în dezbatere publică. 

Rambursările de taxă

Rambursarea taxei către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România şi rambursarea TVA de către alte state membre către persoane impozabile stabilite în România. În Norme se prevede ca se ramburseaza TVA aferentă achiziţiilor efectuate în România către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană dacă nu au efectuat operaţiuni în România, cu anumite excepţii, în perioada de rambursare. Excepţiile sunt completate,urmând să se precizeze că se permite rambursarea TVA în temeiul art. 302 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal pentru achiziţiile efectuate în România de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană care au efectuat prestări de servicii electronice, de telecomunicaţii, de radiodifuziune sau de televiziune către persoane neimpozabile stabilite în România, supuse regimului special prevăzut la art. 314 din Codul fiscal.

De asemenea, Normele prevăd că, pentru a beneficia de rambursarea TVA, persoanele impozabile nestabilite în Uniunea Europeană trebuie să desemneze un reprezentant în România în scopul rambursării.

Prin completările promovate de MFP se precizează că sunt exceptate de la această obligaţie persoanele care aplică regimul special prevăzut la art. 314 din Codul fiscal. Potrivit Notei de fundamentare a proiectului de hotărâre de Guvern, precizarea pune Normele de acord cu art. 368 din Directiva nr. 112/2006 privind sistemul comun al TVA, articol care prevede că în cazul acestor persoane statele membre nu pot impune obligaţia numirii unui reprezentant în scopul obţinerii rambursării. 

Ajustarea taxei deductibile în cazul achiziţiilor de servicii şi bunuri, altele decât bunurile de capital

Prin modificările propuse se elimină obligaţia de ajustare a TVA deduse conform art. 304 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal în cazul bunurilor/serviciilor alocate iniţial pentru operaţiuni care dau drept de deducere şi alocate ulterior pentru operaţiuni care nu dau drept de deducere, precum şi în cazul anulării înregistrării în scopuri de TVA în situaţia în care persoana nu avea dreptul să fie înregistrată sau solicită scoaterea din evidenţa pesoanelor înregistrate în vederea aplicării regimului special de scutire pentru mici întreprinderi. Explicaţia dată prin Nota de fundamentare este legată de faptul că, potrivit legii, în aceste situaţii prevalează prevederile art. 270 alin. (4), care reglementează colectarea taxei ca urmare a faptului că situaţiile respective sunt considerate autolivrări.

Se menţine obligaţia ajustării TVA pentru serviciile neutilizate existente la data la care persoana impozabilă pierde dreptul de deducere, deoarece în acest caz nu există prevederi în Codul fiscal care să reglementeze colectarea taxei ca urmare a unei autoprestări. 

Sistemul ajustărilor TVA deductibile in cazul bunurilor de capital

Sistemul a fost modificat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016. Astfel, pană la 31 decembrie 2016, ajustarea se realiza pentru toată taxa aferentă perioadei rămase, în timp ce după data de 1 ianuarie 2017 ajustarea se va efectua în cadrul perioadei de ajustare, care este de 20 de ani pentru bunuri imobile şi de 5 ani pentru alte bunuri de capital, ajustarea/an reprezentând 1/5 sau 1/20 din taxa dedusă iniţial. 

Regimul special forfetar pentru agricultori

Se introduc dispoziţii procedurale cu privire la aplicarea noului regim special forfetar pentru agricultori introdus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 începând cu 1 ianuarie 2017. Sunt prevăzute condiţiile în care beneficiarii vor putea deduce cota forfetară facturată de agricultorii care aplică regimul forfetar.

Ai nevoie de Noul Cod fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

Despre autor  ⁄ Mihai Sintescu

Mihai Sintescu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu