19 Februarie, 2018

TVA: Cât şi cum se fraudează la nivelul Uniunii Europene şi cum cooperează statele membre pentru a preveni fraudele?

Ce nivel atinge frauda în materie de TVA în interiorul Uniunii Europene? Cum stau operatorii din ţări terţe la încălcarea obligaţiilor de plată a TVA transfrontalieră?

Citiţi mai jos concluziile unui raport al Comisiei Europene din noiembrie 2013.

Raportul estimează că diferenţa dintre totalul încasărilor anticipate de statele membre şi sumele totale colectate a fost de 193 de miliarde de euro, ceea ce a reprezentat 1,5% din PIB. Pierderea reprezintă 18% din totalul teoretic ce ar fi trebuit obţinut prin încasările de TVA. Pierderile de TVA au la bază nu numai frauda şi evaziunea fiscală, dar şi evitarea taxelor legale, falimente, insolvenţa financiară şi calculările greşite. Totuşi, frauda fiscală a generat o parte importantă din totalul acestor pierderi.

O evaluare privind ponderea fraudelor fiscale în materie de TVA, în contextul tranzacţiilor cu operatori din afara UE este, potrivit autorilor raportului, imposibil de stabilit. Experienţa statelor membre a arătat, totuşi, că schemele de fraudare la plata TVA sunt concepute, de multe ori, împreună cu parteneri din ţări extracomunitare. În plus, riscul de fraudă pe TVA sau de evaziune este considerat deosebit de ridicat în activităţi de e-commerce, unde, spre deosebire de tranzacţiile tradiţionale, sunt foarte greu de identificat furnizorii, clienţii şi locul prestării.

Comerţul electronic cu bunuri şi servicii este în creştere atât în UE, cât şi în economia internaţională, veniturile din acest sector atingând 680 de miliarde de dolari în întreaga lume în 2012, cu o creştere de până la 18,9% pe an. Acest tip de comerţ este caracterizat prin numeroase prestări B2C (aşa-numitele prestări “Business To Consumer”) constând din tranzacţii relativ mici dar cu profituri maxime şi unde furnizorii şi clienţii sunt greu de identificat. De aici, apare şi susceptibilitatea de fraudare, în special datorită faptului că nu există controale şi instrumente specifice pentru schimbul de informaţii cu ţările din afara UE.

Cum cooperează statele membre ale UE pentru a preveni frauda în materie de TVA?

Ca regulă generală, în cadrul UE, taxarea are loc acolo unde este stabilit clientul. Prin urmare, când clientul primeşte bunuri sau servicii din afară şi nu declară aceste achiziţii, administraţia fiscală de care ţine trebuie să întrebe statul membru unde îşi are sediul furnizorul. Măsura este necesară pentru a se stabili corect TVA datorată în urma prestaţiei respective.

Reglementările comunitare, instituite prin Regulamentul EU 904/2010, pun la dispoziţia statelor membre o serie de instrumente pentru a le permite să facă schimb de informaţii privind colectarea TVA şi preîntâmpinarea fraudei fiscale, precum:

- schimbul de informaţii la cerere, prin care o autoritate competentă trimite o cerere de informaţii şi anchetă administrativă, în format electronic, în atenţia altui stat membru, care are la dispoziţie până la trei luni pentru a răspunde;
- schimbul de informaţii fără o solicitare anterioară, prin care statele membre schimbă informaţii, dintr-o listă prestabilită, la fiecare trei luni;
- accesul automat la anumite date privind operatorii intracomunitari şi la tranzacţiile înregistrate în bazele naţionale de date, prin platforma electronică securizată VIES (prescurtarea pentru denumirea în lb. engleză VAT information exchange system);
- cererea de notificări administrative prin care statele membre pot solicita altor state comunitare să notifice solicitantului toate instrumentele şi deciziile privind aplicarea legislaţiei în materie de TVA.

Persoane cu funcţii oficiale din statele membre pot fi prezente la sediile administrative şi pot lua parte la anchetele administrative derulate în alte state membre. De asemenea, statele membre au posibilitatea să desfăşoare controale simultane asupra comercianţilor implicaţi într-un acelaşi flux de tranzacţii intracomunitare ssau care sunt implicaţii în fapte de fraudare.

Eurofisc este instrumentul prin care statele membre realizează un schimb multilateral de informaţii în vederea detectării schemelor de fraudă, încă din faze incipiente. Eurofisc se compune din trei domenii operaţionale (în care statele membre realizează schimburi de informaţii), precum şi un observator de TVA (în cadrul căruia statele membre fac schimb de bune practici şi de informaţii asupra tendinţelor în materie de fraudă fiscală).

Raportul Comisiei Europene a fost dat publicităţii pe 6 februarie a.c.

Reglementări în legislaţia românească

Dispoziţiile art. 1252 din Codul fiscal privesc aplicarea teritorială în materie de TVA, cu pricizări privind: comunitatea şi teritoriul comunitar; teritorii şi state terţe; teritorii care nu fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii şi care se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei; teritorii care fac parte din teritoriul vamal al Comunităţii dar se exclud din teritoriul comunitar din punct de vedere al taxei.

Registrul operatorilor intracomunitari este reglementat prin art. 1582 din Codul fiscal, care prevede că, începând cu data de 1 august 2010, se înfiinţează şi se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală Registrul operatorilor intracomunitari — care cuprinde toate persoanele impozabile şi persoanele juridice neimpozabile care efectuează operaţiuni intracomunitare.

Cooperarea administrativă în domeniul fiscal este reglementată prin Titlul VII1 din Codul de procedură fiscală.

——(P)——

Legislaţia românească (inclusiv cea europeană) este accesibilă în Lege5 - soft de documentare legislativă disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile.

Destinat atât specialiştilor, cât şi novicilor, Lege5 este bazat pe un motor de căutare performant şi uşor de folosit. Totodată, Lege5 oferă o bază de date (actualizată constant) ce acoperă atât legislaţia românească şi europeană, cât şi jurisprudenţa românească şi europeană. Baza include gratuit toate documentele publicate în Monitorul Oficial, dar şi achiziţii publice, modele şi formulare.

Află mai multe despre Lege5 de AICI.

L5S

Foto articol: Sxc.hu

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu