16 Iulie, 2018

Tu ştiai de programul “Erasmus pentru tineri antreprenori”?

Programul Erasmus pentru tinerii antreprenori are rolul de a ajuta noii antreprenori din ţările participante să îşi îmbogăţească experienţa, să înveţe şi să îşi creeze o reţea de contacte prin petrecerea unor perioade de timp în alte ţări participante, în întreprinderile unor oameni de afaceri experimentaţi, se arată pe site-ul Finanţare.ro.

Obiectivele programului

Obiectivul general al acestui program este de a dezvolta spiritul antreprenorial, internaţionalizarea şi competitivitatea noilor antreprenori potenţiali şi a celor care conduc microîntreprinderi şi întreprinderi mici nou-înfiinţate în ţările participante.

Această activitate se adresează persoanelor care intenţionează să înfiinţeze o întreprindere şi antreprenorilor care au înfiinţat recent o întreprindere.

Cine poate participa la program?

Orice entitate publică sau privată care îşi desfăşoară activitatea în sectorul sprijinirii întreprinderilor poate participa la program. Sunt incluse aici, în special:
- entităţi publice responsabile sau active în domeniul afacerilor economice, al întreprinderilor, al sprijinului pentru întreprinderi sau în alte domenii conexe;
- camere de comerţ şi industrie, camere de meserii sau organisme similare;
- organizaţii de sprijin pentru întreprinderi, centre de susţinere a întreprinderilor nou-înfiinţate, incubatoare de afaceri;
- asociaţii profesionale şi reţele de susţinere a întreprinderilor;
- entităţi publice şi private care oferă servicii de sprijin pentru întreprinderi.

Candidaţii pot să acţioneze în mod individual sau în cadrul unui consorţiu (parteneriat). Un consorţiu trebuie să fie format din cel puţin două entităţi juridice independente, din una sau mai multe ţări participante.

Activităţi eligibile

Cererea va sprijini acţiunile organizaţiilor care administrează programul la nivel local prin favorizarea şi facilitarea mobilităţii noilor antreprenori.

Durata maximă a proiectelor este de 24 de luni.

Condiţii de finanţare

Bugetul total alocat cofinanţării proiectelor se ridică la 3 100 000 EUR. Sprijinul financiar acordat de Comisie nu poate depăşi 90 % din totalul costurilor eligibile ale unui singur proiect.

Nicio subventie nu va depăşi 180 000 EUR pentru parteneriate şi 150 000 EUR pentru candidaturile individuale.

Termene limită

Candidaturile trebuie prezentate Comisiei cel târziu la 31 mai 2012.

Informaţii suplimentare

Ghidul solicitantului: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/_getdocument.cfm?doc_id=7253

Website-ul programului: http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=5774&lang=ro

Sursa:  Finanţare.ro

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu