23 Iulie, 2018

Trei declaraţii informative au fost modificate de Fisc, iar acestea trebuie depuse până pe 25 februarie!

Fiscul a modificat recent trei formulare, iar acestea au termenul-limită de depunere în luna care tocmai a început.

Ordinul ANAF nr. 93/2014 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 76/2014.

Actul normativ analizat reglementează modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

- Formularul 392A „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri şi prestările de servicii efectuate în anul …”;
- Formularul 392B „Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii şi achiziţiile efectuate în anul …”;
- Formular 393 „Declaraţie informativă privind veniturile obţinute din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România, în anul …”.

Prezentele formulare se utilizează începând cu declaraţiile aferente anului 2013, cu termen de depunere până pe data de 25 februarie 2014.

Despre declaraţia 392A

Această declaraţie se depune de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA a căror cifră de afaceri – la data de 31 decembrie a anului de referinţă – este inferioară sumei de 220.000 de lei.

Foarte important: Această declaraţie nu se depune dacă aceste persoane impozabile nu au desfăşurat livrări de bunuri/prestări de servicii în anul de referinţă, respectiv în anul 2013.

În acest formular se completează cifra de afaceri a anului precedent, precum şi livrările de bunuri şi prestările de servicii, defalcate distinct pe livrări de bunuri/prestări de servicii către persoane înregistrate în scopuri de TVA şi către persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

» Consultă noul formular 392A în Lege5 Online.
D392A
Despre declaraţia 392B

Declaraţia se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA care au realizat o cifră de afaceri în anul de referinţă – excluzând veniturile din vânzarea de bilete de transport internaţional rutier de persoane – inferioară sumei de 220.000 de lei.

Nici această declaraţie nu se depune dacă persoanele impozabile nu au realizat în anul de referinţă, respectiv anul 2013, livrări de bunuri/prestări de servicii în interioriul ţării şi/sau achiziţii efectuate din ţară.

În declaraţia 392B se completează următoarele date:

a) cifra de afaceri a anului precedent, respectiv a anului 2013, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 de lei;

b) livrările de bunuri/prestările de servicii în interioriul ţării către:
- persoane impozabile înregistrate în scopuri de TVA;
- persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA.

c) achiziţii din ţară efectuate de la:
- persoane înregistrate în scopuri de TVA;
- persoane neînregistrate în scopuri de TVA.

Atenţie! Ca şi noutate faţă de anul precedent, observăm că declaraţiile 392A şi 392B nu se depun de persoanele impozabile care nu au realizat astfel de operaţiuni în anul 2013, respectiv declaraţiile nu se depun pentru valoarea „zero”.

Ca modalitate de depunere, aceste formulare se depun fie la registratura ANAF, fie prin poştă.

» Consultă noul formular 392B în Lege5 Online.
D392B
Despre declaraţia 393

Declaraţia se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care în cursul anului precedent, respectiv 2013, au prestat servicii de transport internaţional de persoane.

În formular se înscrie suma totală a veniturilor realizate în anul precedent, respectiv în 2013, din vânzarea de bilete pentru transportul rutier internaţional de persoane, cu locul de plecare din România.

La fel ca celelalte două declaraţii, şi aceasta se depune fie la registratura organului fiscal, fie prin poştă.

Pentru niciuna dintre aceste declaraţii nu există posibilitatea transmiterii electronice.

» Consultă noul formular 393 în Lege5 Online.
D393
——(P)——

În Lege5 Online, Calendarul fiscal poate fi personalizat în funcţie de domeniul de activitate în care lucraţi, însă există şi posibilitatea de a crea propriile calendare. Totodată, puteţi seta alerte pentru obligaţiile trecute în calendare.

Aflaţi mai multe despre Calendarul fiscal Lege5 de AICI.

3dec25feb14

Foto articol: StockVault.net

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu